Zmiany w OSP Trzemeśnia

Zmiany w OSP Trzemeśnia

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Trzemeśnia przyniosło nie tylko podsumowanie ubiegłego roku i zaplanowanie działalności na kolejne miesiące, ale również nowy zarząd oraz statut jednostki.

Jednostka OSP Trzemeśnia w tym momencie liczy 52 osoby, z czego 43 to członkowie zwyczajni, a dziewięć to członkowie honorowi. W 2023 roku przybyło trzech druhów, a ubył jeden. Funkcjonuje również młodzieżowa drużyna pożarnicza, która dumnie prezentowała się przy swoim stole podczas zebrania. O jej sile stanowi 23 chłopców i 9 dziewczynek.

W ubiegłym roku strażacy z Trzemeśni wyjeżdżali brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych aż 30 razy. W dużej mierze celem interwencji była likwidacja miejscowych zagrożeń (19 razy), ale zdarzyły się również pożary (9 razy) oraz fałszywe alarmy (2 razy). Nie obyło się także bez wyjazdów gospodarczych, które miały miejsce 68 razy.

Przez ostatnie miesiące znacząco poprawiło się wyposażenie jednostki, która zakupiła między innymi hełmy bojowe, aparat powietrzny czy rękawice i nożyce dielektryczne. Wykonano także remont korytarza głównego oraz zabudowę liczników prądowych. Ochotnicy uczestniczyli także w kursach i szkoleniach, które poprawiły ich wiedzę w zakresie gaszenie pożarów oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Warto również zaznaczyć, że Weronika Oleksy z powodzeniem brała udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym zajęła pierwsze miejsce na etapach gminnym i powiatowym, co dało jej kwalifikacje do etapu wojewódzkiego.

W obecnym roku planowane jest między innymi przyjęcie pięciu członków zwyczajnych do OSP oraz pięciu członków MDP. Strażacy postarają się także o zakup elektronarzędzi, prądownicy, aparatu ochrony dróg oddechowych i przenośnego masztu oświetleniowego. Dokonają również modernizacji budynku strażnicy i dostosowania go do przepisów przeciwpożarowych.

Jednak być może najważniejszym momentem zebrania był wybór nowego zarządu. W obliczu rezygnacji z pełnionych funkcji przeprowadzono wybory. Prezesem został Adam Ulman, jego zastępcą Krzysztof Skowronek, naczelnikiem Krzysztof Nowak, zastępcą naczelnika Władysław Jagiełło, skarbnikiem Mikołaj Koloch, sekretarzem Janusz Oleksy, a członkami zarządu Natalia Jasek, Jan Jaśkowiec i Marcin Górka. Z kolei komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący Bartłomiej Hynek, sekretarz Wojciech Dąbrowski i członek Łukasz Piekarz. Przedstawiono również nowo napisany statut jednostki, do którego podczas spotkania zostały naniesione poprawki.

Wszystko to działo się pod czujnym okiem przedstawicieli związków OSP RP, którzy wnosili swoje uwagi zarówno do statutu, jak i do wszystkich przeprowadzonych procedur. Na zebraniu zjawili się również samorządowcy: burmistrz Jarosław Szlachetka, zastępca burmistrza Mateusz Suder, wicestarosta Rafał Kudas, radny powiatowy Stanisław Suder oraz sołtys Anna Oleksy. Włodarz gminy podobnie jak inni zaproszeni goście podziękował strażakom za pomoc i wsparcie wielu inicjatyw, ale również przedstawił prezentację multimedialną, z której wynika, że przez ostatnie pięć lat OSP Trzemeśnia otrzymała ponad 135 tysięcy dodatkowego wsparcia poza kwotą środków obowiązkowych.

Jakub Kurek Jakub Kurek Autor artykułu

Student, który szybko się uczy. Zainteresowany dziennikarstwem i sportem. Współpracownik Gazety od 2022 roku.