Zmiany w stawkach za wywóz śmieci w gminie Myślenice

Zmiany w stawkach za wywóz śmieci w gminie Myślenice

Od drugiego kwartału 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki wywozu śmieci. Wzrost cen na szczęście nie jest tak znaczący, jak ma to miejsce w innych gminach.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek konieczna była z kilku powodów, w tym:

Gwałtownego przyrostu tonażu śmieci

W ostatnim roku w gminie Myślenice odnotowano gwałtowny wzrost tonażu śmieci – to ponad 1000 ton więcej, niż w analogicznym okresie w roku 2019. Jak informuje prezes ZUO Jarosław Korabik w ostatnich miesiącach zauważalny był bardzo duży przyrost śmieci w kategorii opakowań jednorazowych – na co z pewnością wpłynęła sytuacja związana z pandemią: praca i nauka zdalna, częstsze zakupy przez internet, częstsze zamawianie jedzenie na wynos, czy z dowozem. Jak podczas sesji Rady informowała skarbnik Anita Kurdziel: „wyjątkowa sytuacja związana z pandemią i wiosennym lokdawnem sprawiła, że w kresie wiosennym mieliśmy gwałtowny przyrost także odpadów wielkogabarytowych i poremontowych, natomiast w pozostałych miesiącach pandemicznym zauważalny był ogromny wzrost śmieci z kategorii różnego rodzaju opakowań”

Wzrost częstotliwości wywozu śmieci

Zgodnie z przyjętym regulaminem:

– zwiększono częstotliwość odbioru odpadów pozostałych na terenie całej gminy bez rozróżnienia na miasto i miejscowości wiejskie – odpady są obecnie odbierane co cztery tygodnie przez cały rok;

– zwiększono częstotliwość odbioru odpadów: metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i tektury oraz pieluch jednorazowych na terenie całej gminy – odpady odbierane są co dwa tygodnie przez cały rok.

Wynik rozstrzygniętego przetargu

Na wzrost ceny wywozu śmieci wpływ miał również wynik rozstrzygniętego przetargu, według którego opłata, jaka gmina będzie ponosić wzrosła o 300 tys. zł. Na wynik przetargu wpływ miały zarówno większa częstotliwość wywozu śmieci, jak i rosnąca ilość odpadów.

 Nowe stawki

Od nowego roku stawki za wywóz śmieci, jakie będą obowiązywać od 1 kwietnia 2021 kształtują się następująco:  17,90 zł od osoby w przypadku, gdy przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz 35,80 zł od osoby w przypadku, gdy odpady nie są segregowane. Nadal obowiązywać będzie ulga w wysokości 2 zł od gospodarstwa domowego w przypadku samodzielnego kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Mimo koniecznej podwyżki, gmina Myślenice należy do tych, w których opłaty za wywóz śmieci są jednymi z najniższych.

W ostatnim czasie na znaczne podwyżki zdecydowało się kilka gmin z powiatu myślenickiego: w Dobczycach stawka od nowego roku wynosić będzie 29 zł od osoby miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych i 58 zł w przypadku braku segregowania. Dla mieszkańców terenów wiejskich oznacza to 100% podwyżkę w stosunku do stawek obowiązujących jeszcze w 2020 roku. Także w Pcimiu stawka podniesiona została z dotychczasowych 19 zł/os na 25 zł./os w przypadku segregowania śmieci. Mimo sprzeciwu mieszkańców duże podwyżki wprowadzono również w Wieliczce, gdzie stawka wzroście do 30 zł/os. – w przypadku odpadów segregowanych, czy Gdowie, w którym obowiązywać będzie 31 zł/os również w przypadku segregacji. W przypadku jej braku stawki w tych gminach wynoszą podwojenie podstawowej stawki tj. 60 zł/os oraz 62 zł/os.

W gminach: Sułkowice, Tokarnia, Siepraw, Lubień, Wiśniowa póki co nie podjęto decyzji o podwyżkach na rok 2021 – co nie oznacza, że nie zostaną one wprowadzone w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Jak poinformowała podczas sesji skarbnik Myślenic, mieszkańcy, którzy borykają się z problemami finansowymi mogą zwrócić się do gminy z wnioskiem o umorzenie opłat ze względu na trudną sytuację. W 2020 r. gmina udzieliła ok. 20 tys. zł w ramach ulgi właśnie w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Marta Duszyk Marta Duszyk Autor artykułu

Absolwentka teatrologii na UJ, wielka miłośniczka książek, lubi spokój, koty i psy; z uwagą obserwuje otaczającą ją rzeczywistość i ludzi. Sekretarz Redakcji Gazety Myślenickiej od grudnia 2019.