Zmodernizowany Oddział Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną

Zmodernizowany Oddział Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną

W myślenickim szpitalu zakończył się pierwszy etap zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury medycznej”. W drugim etapie zmodernizowany będzie Oddział Neurologii.

W czwartek, 11 maja miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Wewnętrznego. Oddział ten został wyposażony w nowoczesne łóżka, szafki oraz aparaturę medyczną. Jak ważny jest to oddział mówił ordynator dr Adam Kusiak. Pacjenci, którzy przebywają na tym oddziale mają coraz więcej schorzeń, które leczone nowym, specjalistycznym sprzętem mają większe szanse na wyleczenie. Podczas otwarcia, wojewoda małopolski Łukasz Kmita pogratulował dyrektorowi Styczniowi nienagannej współpracy podczas trudnych warunków jakimi były czasy pandemii COVID 19. Modernizacja oddziału szpitalnego możliwa była m.in. dzięki dofinansowaniu rządowemu w kwocie 6, 2 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje