Znikną problemy z parkowaniem na Szpitalnej?

Miasto 26 listopada 2019 Wydanie 44/2019
Znikną problemy
z parkowaniem na Szpitalnej?
Taki widok na ulicy Szpitalnej jest codziennością, parkomaty mają szansę zwiększyć przepustowość miejsc parkingowych Fot. R. Podmokły

Rada Miejska uchwaliła wprowadzenie parkomatów na fragmencie ulicy Szpitalnej, na którym od lat występuje problem z parkowaniem oraz przejściem po przyległym do ulicy chodniku wzdłuż dawnego bloku lekarskiego i pielęgniarskiego. Chodnik notorycznie zastawiają nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Przypomnijmy, że myślenicka policja praktycznie codziennie otrzymuje informacje o nieprawidłowym i utrudniającym ruch parkowaniu na tej ulicy na odcinku pomiędzy ulicami Piłsudskiego a Żwirki i Wigury. Problem ten zgłaszali również mieszkańcy za pomocą programu „mapa zagrożeń”, o czym pisaliśmy w październikowym wydaniu „Gazety Myślenickiej”.

Na parkingu na wiele godzin pozostawiane są codziennie te same samochody, co ogranicza dostępność miejsc dla chcących skorzystać z parkowania. Problem od lat pozostaje nierozwiązany.

Parkomaty oceniane są pozytywnie

Wprowadzenie parkomatów w Myślenicach spotkało się z pozytywnym odbiorem zdecydowanej większości mieszkańców naszej gminy. Jest taniej niż wcześniej, gdyż pierwsze 30 minut kosztuje zaledwie 1 zł, a dodatkowo dostępnych jest na bieżąco co najmniej 30% więcej miejsc parkingowych, na co ma wpływ zwiększona rotacja pojazdów. Mnogość sposobów wnoszenia opłaty w formach gotówkowych, zbliżeniowo oraz aplikacji mobilnych jest maksymalnym ułatwieniem przy parkowaniu, co również doceniają kierowcy. Tam, gdzie stanęły parkomaty, skończył się bałagan z parkowaniem.

Niekonsekwencja starosty

Pomysł wprowadzenia parkomatów na fragmencie ulicy Szpitalnej negatywnie zaopiniował starosta Józef Tomal. W uzasadnieniu swojego pisma wyraził troskę o osoby chore, niepełnosprawne i matki z dziećmi. Wspomniał też, że włączenie części ulicy Szpitalnej do strefy płatnych parkingów spowoduje ograniczenie dostępu do aptek oraz będzie oddziaływać na sąsiednie ulice i zarzucił chęć sięgnięcia przez gminę do kieszeni mieszkańców. Zapomniał jednak, lub celowo pominął, fakt pobierania przez podlegający mu SPZOZ w Myślenicach opłat za parkowanie na przyszpitalnym parkingu zlokalizowanym wzdłuż ulicy Szpitalnej oraz na parkingach znajdujących się na terenie samego szpitala.

Burmistrz przytacza fakty

Jednostka Powiatu Myślenickiego, którą jest szpital, od wielu lat prowadzi wzdłuż ulicy Szpitalnej płatny parking, na którym pobierane są opłaty od osób chorych, niepełnosprawnych, matek z dziećmi. Również na terenie samego szpitala znajdują się miejsca parkingowe, gdzie za przyzwoleniem starosty pobiera się opłaty od mieszkańców za parkowanie. Miejsca na parkingu przyszpitalnym i szpitalnym, które prowadzi szpital, są bliżej gabinetów i to one powinny być darmowe, a nie są. Vis a vis płatnego parkingu, prowadzonego przez szpital powiatowy, znajduje się apteka, a w niedalekim sąsiedztwie kolejne dwie apteki.

- Gminny parking będzie trzy razy tańszy od powiatowego, za który płacimy 3 zł, zwiększy się dostępność do aptek i sklepów, gdyż łatwiej będzie można zaparkować. Z myślą o pacjentach chcemy też poprawić komfort i bezpieczeństwo, planując wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Szpitalnej oraz zamontowanie słupków, aby pojazdy nie parkowały na chodniku, co utrudnia poruszanie się pieszym, a szczególnie rodzicom z małymi dziećmi w wózkach - mówi wiceburmistrz Mateusz Suder.

Negacja i rekomendacja

Krytykując pomysł wprowadzenia parkomatów na gminnej ul. Szpitalnej w jednym piśmie, starosta sam rekomenduje w kolejnym wprowadzenie opłat za parkowanie na ulicach powiatowych – Tadeusza Kościuszki, Jana III Sobieskiego, Mikołaja Reja oraz Rzemieślniczej. - Czy tu starosta nie myśli sięgnąć do kieszeni mieszkańców, pacjentów, matek z dziećmi? Czy nie spowoduje to oddziaływania na ulice sąsiednie? Odpowiedź pozostawiamy mieszkańcom - dodaje wiceburmistrz.

Redakcja