Zróbmy pokój - nigdy więcej wojny!

Zróbmy pokój - nigdy więcej wojny!
Zróbmy pokój - nigdy więcej wojny

Ten apel Jana Pawła II z całą pewnością nie jest obojętny uczniom dobczyckiego gimnazjum, którzy przedstawili podczas spotkania z Janiną Ochojską ogrom wykonanej przez siebie pracy w ramach projektu „Zróbmy Pokój”

Podjęcia tak trudnego tematu, jakim jest niesienie pokoju, podjął się gimnazjalny Klub Humanitarny działający pod opieką: Lucyny Sławińskiej-Targosz, Ewy Tkaczyk oraz Krystyny Kowal-Gruchały. Projekt „Zróbmy Pokój” był odpowiedzią na apel Polskiej Akcji Humanitarnej, by poznawać rzeczywistość krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i szerzyć ideę angażowania się w niesienie mądrej pomocy ich mieszkańcom.

W ramach tego projektu zgromadzeni mieli okazję obejrzeć poruszający film „Wojna vs Pokój” zrealizowany przez młodzież dobczyckiego gimnazjum. Szukali oni również odpowiedzi na pytania, czym jest pokój, czy jest on w ogóle możliwy oraz skąd biorą się konflikty. Na te i wiele innych pytań odpowiadali w filmie m.in. Jan Mela i Janina Ochojska. Swoje przesłanie uczniowie wyrazili również poprzez muzykę i taniec, które towarzyszyły występowi.

 

Niezwykle emocjonujące i pełne głębokiej treści było przemówienie prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Nie skupiała się ona tylko na działaniach założonej przez nią organizacji, trafiała do zgromadzonych opowiadając o tym w jaki sposób mogą dołożyć choćby „małą cegiełkę” w budowaniu pokoju. Przybliżyła zgromadzonym realia miejsc widniejących na mapie konfliktów, mocno również podkreślała jak wielkim problemem, dla nas niewyobrażalnym, jest brak dostępu do wody pitnej. Opowiadała młodzieży o ich rówieśnikach, którzy nie dostali szansy na edukację, których rozwój i spokój ducha zakłóciły konflikty wojenne. Janina Ochojska otrzymała również statuetkę „Przyjaciel Gimnazjum” z rąk dyrektora gimnazjum Aleksandra Płoskonki.

Akcję uzupełnił kiermasz, z którego dochód przeznaczony zostanie na wsparcie biblioteki w jednym z krajów ogarniętych konfliktem. W wydarzenie zaangażowani byli nie tylko uczniowie, ale również grono pedagogiczne, które pomogło w przygotowaniu scenariusza, choreografii i kiermaszu. Spotkanie z tak znamienitym gościem na długo zostanie w pamięci.