Gmina Myślenice w obliczu epidemii

Region 7 kwietnia 2020 Wydanie 14/2020
Gmina Myślenice
w obliczu epidemii

Zgodnie z aktualną informacją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Małopolskiego w powiecie myślenickim mamy obecnie 12 osób zakażonych COVID-19. W samej gminie Myślenice na kwarantannie przebywa obecnie ponad 300 osób. O tej wyjątkowej sytuacji rozmawiamy z burmistrzem Jarosławem Szlachetką.

Jak obecnie funkcjonuje urząd? Czy wszystkie sprawy zostały „zawieszone”? Co z tymi, które wymagają załatwienia?

Działanie urzędu zostało mocno ograniczone, ale nie zawieszone. Przede wszystkim stosując się do zaleceń płynących z Ministerstwa Zdrowia oraz od Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczony został dostęp do urzędu z zewnątrz tak, by maksymalnie ograniczyć miejsca, gdzie można spotkać się przypadkowo z osobą już zakażoną. Pamiętajmy, że często osoby zakażone nie mają żadnych objawów i same mogą nie wiedzieć, że są źródłem transmisji wirusa. Urząd jednak musi funkcjonować i w każdym z wydziałów są pracownicy, którzy na bieżąco realizują zadania, jakie stoją przed gminą. W trybie ciągłym pracuje nasze Biuro Zarządzania Kryzysowego, które analizuje potrzeby i możliwości działania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. W ostatnim czasie mimo epidemii powołałem dr Łukasza Malinowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Niepodległości, ponieważ skończył się roczny okres powierzenia mu tych obowiązków, a musi być zachowana ciągłość zarządzania tą jednostką.

Jakie działania podjął urząd, by pomóc mieszkańcom Gminy Myślenice w tym trudnym czasie?

Podjęty został cały szereg działań. Na pierwszej linii pomocy dla mieszkańców działa dzisiaj Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska i strażacy OSP oraz wolontariusze, którzy zgłosili się do niesienia pomocy innym. Uruchomiliśmy infolinie telefoniczne, które skierowane są głównie dla osób starszych, samotnych z niepełnosprawnościami, ale w przypadku konieczności udzielenia pilnej pomocy nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystali z niej także inni mieszkańcy wymagający wsparcia. OPS w porozumienie z Sanepidem wspomaga osoby, które są dzisiaj na kwarantannie. W naszej gminie jest to ponad 300 osób. Zdecydowanie większość z nich wspomagana jest na co dzień przez swoje rodziny, ale istnieje możliwość pomocy naszego ośrodka pomocy społecznej. Pomoc udzielana jest w różnej formie. Może to być wsparcie w zrobieniu zakupów, dostarczenie żywności, a nawet dostarczanie ciepłych posiłków. Aktywnie w te działania zaangażowało się kilku myślenickich restauratorów. Bardzo im za to dziękuję.

W początkowym okresie epidemii kluczową sprawą było zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej dla służb i pracowników zaangażowanych w niesienie pomocy, a także pracowników naszych miejskich spółek, które mimo epidemii cały czas działają, by wszystkie usługi komunalne, takie jak dostarczanie wody, odbiór ścieków czy segregacja odpadów mogły przebiegać w sposób niezakłócony. Jako gmina zakupiliśmy maseczki i rękawice ochronne, okulary ochronne, a także duży zapas płynu dezynfekującego. Na moje polecenie Straż Miejska oraz OSP informują Państwo systematycznie o konieczności pozostania w domach. Cieszę się, że odpowiadacie na te apele i że nie dochodzi do przypadków nagminnego łamania wprowadzonych zakazów korzystania m.in. z parków, bulwarów.

Postanowiliśmy również wesprzeć myślenicki szpital. Jestem po rozmowie z dyrektorem Adamem Styczniem w kwestii pomocy finansowej, gmina chciałaby przekazać środki na niezbędny sprzęt ratujący życie

Co z rozpoczętymi inwestycjami i tymi, które mają być zrealizowane - czy ich kalendarz ulegnie zmianie?

Na ten moment wszystkie firmy, z którymi mamy podpisane umowy na realizację inwestycji pracują w normalnym trybie. Dobiega końca budowa nowego odcinka ulicy Solidarności w Myślenicach. W zeszłym tygodniu wylany został asfalt na ścieżce rowerowej, a na jezdni rozpoczęto układnie pierwszych warstw bitumicznych.

Ścieżka rowerowa musi poczekać na swoich pierwszych użytkowników, ale myślę, że będzie wspaniałym miejscem dla mieszkańców nie tylko osiedla, ale całych Myślenic. Trwają prace również przy rewitalizacji Rynku. Już cała płyta Rynku objęta jest pracami, wkrótce północna pierzeja Rynku i ulica Klakurki zyska nową nawierzchnię. W centrum Głogoczowa prace przy modernizacji drogi gminnej tzw. „starodroża” również idą ostro do przodu. Terminy realizacji żadnej z inwestycji nie są na chwilę obecną zagrożone. W ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy przetarg na montaż nowych lamp przy drodze powiatowej w Głogoczowie – to zadanie, które wygrało w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Pracujemy intensywnie nad projektem nowego Przedszkola Samorządowego w Jaworniku i prowadzimy także szereg mniejszych zadań inwestycyjnych w całej gminie takich jak: remont budynku komunalnego w Trzemeśni, wymiana pieca CO budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Mam nadzieję, że już niebawem rozpoczniemy szereg prac dot. wykonania alejek na cmentarzach komunalnych w miejscowościach: Osieczany, Borzęta, Jasienica oraz w Jaworniku. Mimo epidemii w zakresie inwestycji nie zwalniamy tempa.

Jakie działania pomocowe planuje urząd, jeśli sytuacja będzie się utrzymywała?

Jak już deklarowałem w mediach chcę konkretnie wesprzeć lokalne firny, które realnie straciły dzisiaj możliwość zarobkowania i ponoszą straty. Jako gmina, możemy to zrobić przede wszystkim udzielając ulg w podatkach od nieruchomości. Jako burmistrz mam możliwość w uzasadnionych przypadkach umorzenia lub rozłożenia na raty nieuregulowanych należności podatkowych.

Wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w złej sytuacji z powodu pandemii mogą liczyć na to, że ich wnioski w tych sprawach zostaną rozpatrzone pozytywnie, choć z oczywistych względów każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, na bazie obowiązujących przepisów. Zwracam jednak uwagę, że prawidłowo złożony wniosek może obejmować wyłącznie zaległość i nie może dotyczyć tych rat podatku, których termin zapłaty jeszcze nie minął. Na te przyjdzie czas w kolejnych miesiącach.

Podjąłem również decyzję, że przedsiębiorcy, którzy odczuli skutki kryzysu gospodarczego będą mieć obniżone stawki czynszowe z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Myślenice. Od pierwszego kwietnia dla wszystkich, którzy zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem, stawka czynszu zostanie obniżona – nawet do poziomu 1 zł + VAT. Według tych samych zasad, przez najbliższy miesiąc czynsze będą pobierane za lokale wynajmowane w samorządowych instytucjach kultury oraz gminnych spółkach. Jeżeli sytuacja będzie się  utrzymywała okres ulgi będzie mógł zostać wydłużony. Czynsze naliczone i nieopłacone w miesiącu marcu mogą zostać umorzone w całości lub części.

Tym samym firmy, które dzisiaj nie zarabiają a wynajmują lokale, czy grunty od gminy - z zachowaniem zasad udzielania pomocy publicznej będą mogły dzięki temu zmniejszyć swoje koszty. Apeluję również do innych właścicieli lokali o podjęcie podobnych decyzji tak, byśmy wspólnie wspomogli tych najmniejszych przedsiębiorców w tym trudnym czasie.  Przypominam również, że ustawowo nastąpiło przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów – do dnia 30 czerwca 2020r. W tym zakresie nie ma konieczności podejmowania żadnych działań.

Dołączam się także do apelu płynącego od Prezydenta RP Andrzeja Dudy o to, aby dzisiaj jeszcze bardziej niż wcześniej zadbać o kondycję naszych lokalnych firm i rodzimych producentów. Idąc na zakupy wybierajmy sklepy prowadzone przez polskich przedsiębiorców i kupujmy produkty wyprodukowane w Polsce, których kod kreskowy rozpoczyna się od 590. Nie zapominajmy o firmach gastronomicznych i korzystajmy z ich usług. Wiele z nich prowadzi dzisiaj możliwość dostarczania lub odbioru posiłku w restauracji. Korzystajmy z tych możliwości.

  

Jak to wpłynie na finanse samorządu? Czy z czegoś trzeba będzie zrezygnować? Czy planowane inwestycje takie jak Krzyszkowice, czy Jawornik - z uwagi na przewidywaną dużą recesję mogą ulec zmianie?

Nigdy nie można mieć pewności jak dalej potoczą się sprawy, widmo recesji jest duże. Nie wiemy dzisiaj tak naprawdę o ile w wyniku tego kryzysu wywołanego epidemią spadną dochody gminy. Wszystko zależy jednak od tego, jak długo potrwa dzisiejszy stan zatrzymania dużej części gospodarki. W temacie inwestycji, o które Pani pyta jestem jednak dobrej myśli. Jednym z elementów rządowej „Tarczy Antykryzysowej” jest wręcz wzmocnienie finansowe inwestycji w poszczególnych regionach. Mimo trwającego stanu epidemii instytucje rządowe nie zawiesiły swoich działań. To właśnie teraz ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie bezpiecznego skrzyżowania Zakopianki i drogi powiatowej w Krzyszkowicach. W tym samym czasie w trybie obiegowym podpisałem trójstronne porozumienie dotyczące budowy bezkolizyjnego węzła w Jaworniku na skrzyżowaniu zakopianki z drogą wojewódzką, którego sygnatariuszem oprócz Gminy Myślenice jest GDDKiA oraz Województwo Małopolskie. Są to inwestycje strategiczne, na które czekamy od kilkunastu lat. Cieszę się, że w tym trudnym czasie mogę przekazać mieszkańcom dobre wiadomości ku pokrzepieniu serc.

Co z wyborami - czy wydają się Panu w tej chwili możliwe do zrealizowania w Myślenicach?

Do tematu wyborów podchodzimy spokojnie i odpowiedzialnie. Jeśli zostanie wprowadzony stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej, to zostaną one przełożone. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak przesłanek konstytucyjnych do takich decyzji, bo wszystkie organy Państwa funkcjonują. Co więcej dla wielu państw jesteśmy dzisiaj jako Polska przykładem odpowiedzialności i skuteczności w podejmowanych działaniach. Nie wiemy na chwilę obecną jaka będzie ostateczna decyzja Parlamentu w kwestii wprowadzenia możliwości wyborów w trybie korespondencyjnym. Tryb korespondencyjny oznacza, że wybory można przeprowadzić z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa dla głosujących jak i dla członków komisji. Takie rozwiązanie wydaje się dzisiaj bardzo dobre i jak pokazują przykłady innych krajów sprawdza się praktyce. W marcu wprowadzono taką możliwość w Bawarii i przeprowadzono w trybie korespondencyjnym wybory samorządowe w trakcie trwania pandemii.

Jak będzie funkcjonowała Rada Miejska, jeśli sytuacja się nie poprawi w najbliższych tygodniach czy miesiącach?

Jestem w stałym kontakcie z Przewodniczącym Rady Miejskiej panem Janem Podmokłym. W zeszłym tygodniu wspólnie podjęliśmy decyzję o odwołaniu zaplanowanej Sesji Rady Miejskiej. Związane to było z faktem, że w naszym myślenickim szpitalu zmarł wtedy pacjent zakażony koronawirusem. Przygotowujemy się do przeprowadzania sesji zdalnej. Takie możliwości daje nam uchwalona przez Sejm RP „Tarcza Antykryzysowa”. Jestem pewien, że wspólnie z wszystkimi radnymi będziemy w stanie podejmować wszelkie decyzje, które będą niezbędne do podjęcia w tym trudnym czasie epidemii.

Jak obecnie funkcjonują szkoły? Czy maja odpowiedni sprzęt, by realizować naukę online?

Szkoły przeszły w tryb zdalnego nauczania. Robią to przy użyciu rozmaitych dostępnych narzędzi, przede wszystkim działającego we wszystkich szkołach systemu Librus. Poleciłem Wydziałowi Edukacji sprawdzenie jak wygląda sprawa dostępu do komputerów wśród uczniów naszych szkół. Czasem jest niestety tak, że z jednego komputera w domu musi korzystać więcej dzieci, a nierzadko także rodzice wykonujący pracę zdalną. Na początku kwietnia złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o środki na zakup nowych komputerów. Rząd przeznaczył na ten program 180 mln zł. Jako gmina możemy otrzymać 100 tys. zł. Jestem pewien, że uda nam się pozyskać te środki. Sprzęt to jedna sprawa. Nic w tym zakresie by się jednak nie udało, gdyby nie olbrzymie wspólne zaangażowanie dyrekcji szkół, nauczycieli i rodziców. Wszystkim jestem ogromnie wdzięczny za to, że wzięli na swoje barki te dodatkowe, niespodziewane obowiązki i dbają o to, by okres spędzony teraz w domach nie był stracony dla edukacji naszych najmłodszych mieszkańców.

Z jakimi problemami obecnie zgłaszają się do Burmistrza mieszkańcy? Czy alarmują w jakieś kwestii?

Sprawy są bardzo różne. Począwszy od konieczności załatwienia podstawowych spraw w urzędzie takich jak odbiór dowodu, po sprawy związane z wnioskowaniem o pomoc dla przedsiębiorców, którzy w tym okresie stracili możliwość funkcjonowania. W sprawach pilnych wszystkie sprawy, które leżą w gestii urzędu, jesteśmy gotowi realizować.

Płynęły też do mnie wnioski o to, aby jednak przywrócić możliwość handlu na miejskim targowisku. Zdecydowałem, że od 6 kwietnia handel ten został przywrócony. Proszę jednak, aby bezwzględnie zachowane były wszelkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Tak, aby korzystanie z placu targowego było bezpieczne zarówno dla sprzedających jak i kupujących. Wszystkie wnioski, które płyną do urzędu analizujemy i jeśli tylko jesteśmy w stanie pomóc działamy, by wprowadzić odpowiednie rozwiązania.

Jak Pan ocenia obecną postawę Myśleniczan i ich działania?

Ten trudny czas to wielki test naszej solidarności i odpowiedzialności. Test, który w mojej ocenie mieszkańcy gminy Myślenice zdają bardzo dobrze. Jestem za to wszystkim i każdemu z osobna wdzięczny. Szczególne słowa wdzięczności należą się dzisiaj przede wszystkim służbom medycznym. To oni stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem narażają siebie i swoje rodziny. To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Słowa wdzięczności należą się także wszystkim pracownikom placówek handlowych. Za ich pracę w tym okresie powinniśmy być wszyscy bardzo wdzięczni.

Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom?

Chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Przed nami okres Wielkiej Nocy. Najważniejszego Święta chrześcijan, które w tym roku spędzimy w domach. Życzę wszystkim, by zmartwychwstały Chrystus dał nam siłę w pokonaniu wszystkich trudności i abyśmy z tego trudnego okresu wyszli jako społeczeństwo wzmocnieni. Wierzę, że tak właśnie będzie i życzę mimo wszystko Wesołych Świąt.

Rozmawiała Marta Duszyk