mgFoto w hołdzie dla swojego nauczyciela

mgFoto w hołdzie dla swojego nauczyciela
Śląskie klimaty fotograficzne w galerii mgFoto Fot. R. Podmokły

Najnowsza wystawa mgFoto którą od 2 lipca możemy oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks J. Kruczka w Myślenicach, znacząco różni się od dotychczasowych.

Przedstawione bowiem prace nie dotyczą żadnego z czlonków mgFoto ale człowieka który na tę grupę wywarł niepośledni wpływ swoją artystyczną twórczością, co podkreślili zresztą obecni na wernisażu członkowie grupy. Mieczysław Wielomski był dla nich nie tylko inspiracją, ale i nauczycielem.

Urodzony w 1948 r. Mieczysław Wielomski był artystą fotografem, członkiem rzeczywistym i artystą Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP) oraz członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Mieszkał, pracował, tworzył w Czechowicach-Dziedzicach.

Jego wpływ na polską sztukę fotograficzną przejawia się m.in. w tym, że przeniósł na nasz grunt zapomniane idee piktorializmu i stworzył na ich podstawie nowy kierunek fotografii - modern piktorializm. Piktorializm to w największym skrócie technika w której zamiast migawkowej fotograficznej rejestracji powstaje syntetyczne dzieło sztuki. W fotografii piktorialnej artysta stosuje techniki szlachetne: gumę, olej, bromolej i przetłok. Techniki te pozwalały na punktowe zmiany tonalne, kontrolowanie szczegółowości obrazu. Na początku XX wieku piktorializm przyczynił się w dużym stopniu do uznania fotografii za dziedzinę sztuki. Mieczysław Wielomski był założycielem formacji fotograficznych: Kron, Hard i Landskapiści, które w znaczący sposób wpisały się w historię polskiej fotografii poprzez kreowanie nowej estetyki obrazu fotograficznego - tworząc tzw. dokument artystyczny. Z jego inicjatywy działa i pod jego kuratelą działała formacja Pictorial Team i Stowarzyszenie Fotograficzne „Przeciw Nicości”, które teraz nosi jego imię. Spośród otrzymanych ponad setki nagród w konkursach krajowych i zagranicznych najwyżej cenił Sinar Photography Award, nagrodę Ministra Kultury RP, nagrodę Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego, medal im. Jana Bułhaka. Niespełna rok przed śmiercią otrzymał medal Fotoklubu RP „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”.

Wystawa, którą możemy oglądać w Bibliotece zatytułowana „Śląsk –przeciw nicości” to swego rodzaju esej fotograficzny na temat postępującej degradacji kultury materialnej i duchowej Górnego Śląska. Śląsk był zresztą nieodmiennie głównym punktem zainteresowań artystycznych Mieczysława Wielomskiego i fascynował go skomplikowaną architekturą. Fotografie na tej wystawie są często kolażami zdjęć i malarstwa wykonanymi tak misternie, iż trudno na pierwszy rzut oka dostrzec granicę między tymi dwoma światami. Zderzone są na przykład obrazy Rzymu i Katowic i da się uchwycić jakiś wspólny mianownik, a zarazem są to fotografie podszyte klimatem nadrealności nawiązującym do malarstwa Giorgio de Chirico. Fascynacja motywami wielkomiejskimi oraz industrialnymi, a także dosyć częsty zabieg fotografowania pod słońce, to cechy charakterystyczne tego wybitnego artysty. W jego twórczości można dostrzec również ślad największej fascynacji literackiej, jaką dla Wielomskiego był Bruno Schulz. O Mieczysławie Wielomskim w specjalnym wydawnictwie poświęconym jego twórczości Lucyna Romańska napisała

– Bez najmniejszej przesady można o nim powiedzieć, że żył fotografią… Nie, jeszcze bliższe prawdy będzie stwierdzenie bezgranicznie kochał fotografię. Otaczający świat interesował go tylko o tyle o ile dostarczał fotograficznie inspirujących motywów. Mawiał … Może to interesujące i ładne, ale dobrego zdjęcia z tego nie będzie. Mieczysław Wielomski zmarł 4 marca 2018 roku. Warto zapoznać się z jego niezwykłą fotograficzną spuścizną.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).