Posezonowe sprawozdanie

Posezonowe sprawozdanie

W niedziele 1 grudnia w świetlicy ZSTE w Myślenicach spotkali się członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Myślenice. Spotkali się, aby podsumować bardzo udany sezon.

Na zaproszenie członków koła na zebraniu zjawili się również przedstawiciele władz, Radny Sejmiku Małopolskiego Robert Bylica, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach Robert Pitala oraz Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas.

Zebranie rozpoczął Prezes Myślenickiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Stanisław Szlachetka, przywitał wszystkich zebranych oraz poprosił o zabranie głosu.

W imieniu burmistrza głos zabrał Robert Pitala Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. Pogratulował wędkarzom dotychczasowych sukcesów, podziękował za ich działalność, za dbałość o stan łowisk i ochronę zasobów wodnych. Szczególne gratulacje skierował do tych, którzy w kole zajmują się szkoleniem i naborem dzieci i młodzieży w szeregi wędkarskiej braci. Angażowanie się młodzieży w podobną działalność ma bardzo duże znaczenie wychowawcze. Wyrabia pozytywne nawyki, uczy odpowiedzialności, a przede wszystkim sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, podkreślił Robert Pitala. Sekretarz zapewnił również wędkarzy o dalszym wsparciu ze strony gminy i burmistrza dla ich działalności zarówno tej wewnątrz koła jak i w ramach organizowanych przez nich imprez otwartych.

Kolejnym punktem zebrania było wysłuchanie sprawozdań z działalności poszczególnych sekcji koła z ich działalności.

W trakcie zebrania szczególną uwagę zwrócono na szkolenie młodzieży w ramach szkółki wędkarskiej przy kole PZW Myślenice. Szkolenie młodzieży ma bardzo istotne znaczenie dla dalszego rozwoju i działalności koła, ma również duże znaczenie edukacyjne.

Wędkarze podsumowali dobry rok, życzymy aby nadchodzący był równie obfity i aby ryba cały czas brała.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.