Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku

Region 23 stycznia 2018 Wydanie 3/2018
Powiat Myślenicki czwarty w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów w 2017 roku

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2017 Powiat Myślenicki już po raz szósty z rzędu (poprzednio w latach 2012-2016) zdobył zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów - zajmując 4. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. Mieszkańców

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu w 2017 r. potwierdza przynależność naszego powiatu do ścisłej czołówki najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce. Wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w tym Rankingu, Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i z najwyższą punktacją wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

W Rankingu Powiatów za 2017 r. Powiat Myślenicki został wysoko oceniony za pozyskanie środków z funduszy zagranicznych i krajowych: kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych: 7 912 796,93 zł; kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych: 9 479 948,77 zł; łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych: 17 392 745,70 zł.

W 2017 r. Powiat Myślenicki szeroko sięgał po środki zewnętrzne przeznaczone na działania proinwestycyjne i prorozwojowe obejmujące m.in.: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, realizowane projekty w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W Rankingu wysokie oceny przyznano naszemu Powiatowi również za działania obejmujące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, obsługę administracyjną mieszkańców, szkolenie kadry samorządowej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, konkursy powiatowe i działania promujące Powiat Myślenicki.

- Powiat Myślenicki odniósł kolejny raz sukces. W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2017, w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców zajął 4. miejsce w Polsce i otrzymał już po raz szósty z rzędu tytuł Laureata. W 2017 roku uzyskaliśmy jeszcze więcej punktów rankingowych niż w poprzednich latach. Powiat Myślenicki doceniono w Rankingu za aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy - zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju środki finansowe kierowaliśmy na znaczące inwestycje majątkowe i infrastrukturalne we wszystkich sektorach działania Powiatu. Powstały nowe inwestycje drogowe, konsekwentnie wyposażamy w nowoczesny sprzęt i modernizujemy myślenicki szpital, wspieramy ciągły rozwój naszych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzimy wielokierunkowe działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej. Najważniejszy jest fakt, że podejmowane działania samorządu powiatowego podnoszą komfort życia naszych mieszkańców i służą rozwojowi społeczno-gospodarczemu Powiatu Myślenickiego. Cieszę się, że praca, którą wykonaliśmy została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem. Dziękuję również wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, Jednostkom Powiatu, włodarzom gmin z terenu naszego Powiatu bez współpracy których sukcesy Powiatu Myślenickiego również nie byłyby możliwe - podsumował starosta Józef Tomal.

- Od 6. lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce powiatów w Polsce. 4. miejsce w Polsce dla Powiatu Myślenickiego w Rankingu 2017 i kolejny tytuł Laureata - to wyniki potwierdzające konsekwentnie prowadzoną przez nasz Powiat politykę rozwoju. To również wyraz uznania dla działań samorządu powiatowego - Starosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Myślenickiego - podjętych na rzecz nowych inwestycji, doskonalenia infrastruktury i rozwoju Powiatu Myślenickiego. Inwestujemy również w kapitał ludzki poprzez działania obejmujące młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu realizujemy projekty w celu unowocześnienia bazy kształcenia zawodowego i ogólnego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli. Prowadzone są specjalistyczne programy w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsparcia społecznego, których beneficjentami są mieszkańcy Powiatu Myślenickiego - powiedział wicestarosta Tomasz Suś.

Jeśli spojrzeć na budżety rywalizujących samorządów powiatowych można stwierdzić, iż nie łatwo jest znaleźć się w gronie najlepszych powiatów w Polsce, a szczególnie w wyróżnianej w Rankingu pierwszej dziesiątce. Wśród Laureatów dominują jednostki powiatowe, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. W 2017 r. nasz Powiat wyprzedził wiele samorządów powiatowych posiadających zdecydowanie większe budżety, a tym samym możliwości infrastrukturalne i ekonomiczne.

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Wysokie lokaty osiągnięte

w ciągu ostatnich 6. lat w prestiżowym rankingu samorządowym pokazują, że Powiat Myślenicki stanowi coraz silniejszą i coraz bardziej rozpoznawalną markę w Małopolsce i w skali ogólnopolskiej.

Oprac. WSPiFE