Akcja

Psychiatra na wyciągnięcie ręki

Miasto 23 stycznia 2018 Wydanie 3/2018
Psychiatra na wyciągnięcie ręki

Centrum Zdrowia Psychicznego „Małopolska Południe” otwarte przy ul. Drogowców to jednostka Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w którym znajduje się Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Co najważniejsze - leczenie w tym miejscu jest bezpłatne!

Centrum pracuje w oparciu o umowę z NFZ. W poradni na co dzień przyjmuje trzech lekarzy i jak zapewniano podczas otwarcia, które miało miejsce w środę 17 stycznia - pacjenci na wizytę nie będą musieli czekać miesiącami. - Zainteresowani leczeniem mogą przyjść do nas nawet bez skierowania, bowiem na miejscu prowadzona jest kwalifikacja pacjentów. Musimy się decentralizować, leczyć tam, gdzie są pacjenci, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, bo to jest najskuteczniejsze - wyjaśnia Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Babińskiego w Krakowie.

Według statystyk opublikowanych w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich niemal co czwarty Polak (lub Polka) doświadczy w swoim życiu zaburzeń psychicznych, stąd konieczne jest zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej wszystkim mieszkańcom naszego regionu, aby nie tylko leczyć tego typu zaburzenia, ale też działać zapobiegawczo.

- Zdrowie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, dlatego Województwo Małopolskie od kilku lat konsekwentnie wspiera rozwój opieki medycznej w całym regionie. Teraz, mieszkańcy Małopolski mają jeszcze łatwiejszy dostęp do opieki psychiatrycznej, gdy konieczna jest konsultacja lekarska. Dzięki nowym poradniom, które niedawno rozpoczęły działalność w Myślenicach i Skawinie, mieszkańcy mogą też brać udział chociażby w psychoterapii, czy terapii zajęciowej blisko swojego miejsca zamieszkania - otwierając centrum podkreślał wicemarszałek Wojciech Kozak.

Jak przekonywał, dzięki tej placówce mieszkańcy cierpiący na zaburzenia psychiczne mają jeszcze łatwiejszy dostęp do bezpłatnych konsultacji, czy terapii.

Co zmieni się dla cierpiących na zaburzenia psychiczne mieszkańców południowych części naszego województwa? Przede wszystkim zyskają łatwiejszy dostęp do lekarza specjalisty, psychologa czy pielęgniarki psychiatrycznej. Nie będą już zmuszeni do wizyt u różnych lekarzy. Dzięki systemowi opieki koordynowanej znajdą się pod opieką tego samego, znanego już sobie specjalisty, który – znając ich chorobę – zaproponuje najodpowiedniejszą formę leczenia. W końcu dzięki ściślejszej współpracy lekarzy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, pacjenci zyskają podwójne wsparcie – medyczne i socjalne.

Szpital im. Babińskiego to największa placówka opieki psychiatrycznej w Małopolsce. Od lat rozbudowuje system tzw. koordynowanej opieki psychiatrycznej. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać ze świadczeń odpowiednich do ich aktualnego stanu zdrowia. W praktyce oznacza to, że w okresach zaostrzenia objawów choroby - jeżeli wymaga tego sytuacja - są oni hospitalizowani (nie zawsze jednak hospitalizacja jest konieczna – czasem wystarcza wizyta u lekarza w poradni zdrowia psychicznego, ewentualnie leczenie w oddziale dziennym, gdzie pacjent spędza 6 do 8 godzin dziennie). Natomiast gdy ostre objawy choroby ustępują lub ich nasilenie maleje, pacjent trafia pod opiekę lekarza prowadzącego w poradni zdrowia psychicznego, a w przypadku trudności z opuszczeniem domu (np. ze względu na wiek, niepełnosprawność czy stany lękowe) może korzystać z wizyt domowych lekarza, psychologa-terapeuty lub pielęgniarki psychiatrycznej.