Radni opuszczają klub Macieja Ostrowskiego

Miasto 12 listopada 2019 Wydanie 42/2019
Radni opuszczają klub Macieja Ostrowskiego

Dwoje radnych – Czesław Bisztyga oraz Izabela Kutrzeba – złożyło deklarację rezygnacji z członkostwa w klubie radnych Macieja Ostrowskiego. Informację tę potwierdził przewodniczący klubu radny Jerzy Cachel.

Obserwując, jak przebiegają głosowania podczas ostatnich posiedzeń rady miejskiej, można zauważyć, że wśród radnych opozycyjnych znalazło się kilka osób, których nie interesuje dalsze utrudnianie pracy burmistrzowi Szlachetce oraz pracownikom UMiG. Tym radnym leży na sercu dobro swoich wyborców.

- Rok to wystarczająco dużo czasu, aby dojrzeć do pewnych decyzji. Uważam, że ci radni chcą merytorycznie pracować dla dobra całej gminy. Występując z klubu dowodzą, że mają dość uzależniania się w swoich poglądach od opozycji, chcą szukać konstruktywnych, optymalnych rozwiązań i działać w myśl zasady, że zgoda buduje. Przed nami cztery lata wytężonej pracy na rzecz mieszkańców – komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka.

red