Świąteczny czas

Świąteczny nastrój w naszej gminie zagościł już na dobre. W tym szczególnym czasie nikt nie powinien i nie może czuć się samotny, dlatego też lokalne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, ludzie dobrej woli i władze lokalne wspólnie organizują spotkania wigilijne, aby w świątecznej atmosferze umożliwić spotkanie wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

W piątek 13 grudnia, na spotkaniu podsumowującym mijający rok, połączonym ze spotkaniem wigilijnym spotkali się członkowie Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego. W tradycyjnym spotkaniu oprócz członków FRRM uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych, współdziałających z fundacją stowarzyszeń, sympatycy i zaproszeni goście. W miłej świątecznej atmosferze rozmawiano o mijającym roku oraz o planach związanych z nowymi działaniami.

Po raz dziesiąty, w sobotę 14 grudnia, w rodzinnej atmosferze spotkali się seniorzy z Trzemeśni. Spotkanie poprzedziła Msza Święta, po której uczestnicy udali się do strażnicy OSP. Przybyłych na spotkanie powitali: przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich, Burmistrz Miasta i Gminy oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie modlitwą, po której, łamiąc się opłatkiem uczestnicy złożyli sobie życzenia. Spożywanie wigilijnych potraw i wspólne kolędowanie odbywało się przy akompaniamencie młodych muzyków z Trzemeśni i okolic.

Również w sobotę do wspólnego stołu zasiedli mieszkańcy parafii w Drogini wraz z przedstawicielami sołectwa, seniorami i władzami lokalnymi. Również i w Drogini zgodnie z tradycją wspólne kolędowanie, jasełka wprowadziły wszystkich uczestników w prawdziwie rodzinną atmosferę.

Aby Pan Jezus narodził się dla wszystkich

Już po raz 27. Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Caritas Betania zorganizowali wigilię dla wszystkich potrzebujących i samotnych. Wspaniała inicjatywa Kupców i Caritasu cieszy się rokrocznie wielkim zainteresowaniem. Jest to wyjątkowa wigilia, często na niej goszczą łzy wzruszenia i szczęścia. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń przybyli goście, przedstawiciele parafii, władz miejskich i kongregacji zasiedli do wspólnej wieczerzy. Po posiłku i wspólnym kolędowaniu przybyli zostali obdarowani świątecznymi podarunkami. W wigilii po raz pierwszy uczestniczyli, jako przedstawiciele władz miasta, burmistrz Jarosław Szlachetka oraz wiceburmistrz Mateusz Suder.

- Dziękuję za kolejne przepiękne spotkanie wigilijne dla myślenickich seniorów oraz osób samotnych. Cieszę się szczególnie, że jako Miasto i Gmina Myślenice włączamy się finansowo także w spotkanie zorganizowane już po raz 27. przez Kongregację Kupiecką oraz Parafialny Zespół Caritas „Betania” - w krótkim wystąpieniu powiedział burmistrz Jarosław Szlachetka.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.