Święto myślenickich kupców

Święto myślenickich kupców
Pasowanie nowych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oddział Myślenice Fot. W. Rozwadowski

W poniedziałek 9 grudnia, członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oddział w Myślenicach obchodzili święto kupca i usługowca. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w sanktuarium Narodzenia NMP, a następnie przedsiębiorcy spotkali się z zaproszonymi gośćmi na uroczystym obiedzie w restauracji Stek.

Msza koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza myślenickiego Sanktuarium ks. Zdzisława Balona, za żyjących i zmarłych członków Kongregacji Kupieckiej, rozpoczęła doroczne obchody dnia kupca. Proboszcz Sanktuarium, w homilii skierowanej do przedsiębiorców, podkreślił wagę budowania wspólnoty, rodzinnej i parafialnej, ale również tej, którą tworzą członkowie Kongregacji. Podziękował im również za wspólne przygotowanie dorocznej wigilii dla osób ubogich i samotnych, którą od lat organizują z Parafią Narodzenie Najświętszej Marii Panny w Myślenicach.

Po mszy kondukt prowadzony przez poczty sztandarowe z Myślenic, Krakowa, Limanowej i Proszowic przemaszerował do restauracji Stek, gdzie odbyła się druga część obchodów święta kupców. Gości przywitała Lucyna Gowin prezes myślenickiego oddziału KKK, wśród których byli członkowie prezydium Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na czele z prezesem Wiesławem Jopkiem i sekretarzem rady KKK Romanem Gawrysiakiem oraz przedstawiciele oddziałów terenowych z Limanowej z prezesem Ryszardem Kulmą, Brzeska z prezesem Bogdanem Barankiem i Proszowic z prezes Niną Maleta, a także przedstawiciele władz, a wśród nich poseł ziemi myślenickiej Władysław Kurowski, burmistrz Jarosław Szlachetka, starosta Józef Tomal z zastępcą Rafałem Kudasem, radny sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Bisztyga i dyrektor powiatowego urzędu pracy Izabela Młynarczyk oraz wieloletni przyjaciel Kongregacji, były naczelnik urzędu skarbowego Ludwik Starzak.

W krótkim podsumowaniu mijającego roku, Lucyna Gowin wspomniała to, co udało się członkom myślenickiego oddziału Kongregacji zrobić. Szczególnie podkreśliła zaangażowanie w jubileusz obchodów pięćdziesięciolecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Myślenickiej, za co podziękowała wszystkim członkom biorącym udział w tym wielkim wydarzeniu w naszym mieście. Równocześnie wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku uda się Kongregacji zdziałać jeszcze więcej, a to m.in. za sprawą nowych członków, którzy wstąpili w jej szeregi.

Dzień przed uroczystościami w Myślenicach odbyły się centralne obchody święta kupców w Krakowie, gdzie w szeregi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wstąpił Szymon Niepsuj. W Myślenicach przysięgę na prawo kupieckie złożyli kolejni przedsiębiorcy: Zdzisław Moryc, Stanisław Kawa i Michał Figiel, których na członków Kongregacji pasował prezes Wiesław Jopek. W czasie obchodów święta w Krakowie medalem 600-lecia został uhonorowany Andrzej Przęczek. W Myślenicach to zaszczytne wyróżnienie odebrali Jacek Szostak, Stanisław Filipek i Bogusława Sidor.

Po pasowaniu prezes Wiesław Jopek życzył wszystkim członkom Kongregacji pomyślności w nowym roku oraz rozwoju oddziałów terenowych. Jak sam podkreślił, czuje się on związany z Myślenicami, gdzie wiele czasu spędzał w młodości, dlatego zawsze chętnie tu przyjeżdża i cieszy go rozwój naszego koła.

Życzenia członkom Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej złożyli także poseł Władysław Kurowski, burmistrz Jarosław Szlachetka i starosta Józef Tomal.

Na zakończenie głos zabrała nestorka myślenickiego oddziału Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Krystyna Pędzisz, która zaapelował szczególnie do nowych członków, ale i do wszystkich przedsiębiorców obecnych na uroczystości, aby aktywnie podejmowali działania na rzecz Kongregacji i naszego miasta oraz, by proponowali nowe inicjatywy, które będą służyły pożytkowi ogółu.

Po części oficjalnej obecni na uroczystości przedsiębiorcy oraz ich goście długo prowadzili rozmowy przy stole obficie zastawionym przez gospodarzy restauracji Stek: Joannę i Jacka Szostaków oraz ich zespół.

Witold Rozwadowski Witold Rozwadowski Autor artykułu

Prezes MARG, od stycznia do sierpnia 2019 roku p.o. redaktora naczelnego. Przez wiele lat pracował m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, a w latach 1999-2003 pełnił funkcję redaktora naczelnego Gazety Myślenickiej. (SAMORZĄD)