Zostali bez straży miejskiej i posterunku

Zostali bez straży miejskiej i posterunku

Radni miejscy w Sułkowicach podjęli uchwałę na mocy której rozwiązano straż miejską. Czy brak strażników wpłynie na bezpieczeństwo w mieście i gminie, a miejsce strażników zajmą policjanci?

Po tym jak z pracy zrezygnował jeden z dwóch strażników, a następnie kolejny - na służbie pozostawał tylko komendant jednostki. Ten po powrocie z kilkutygondiowego urlopu złożył wypowiedzenie i tym sposobem od grudnia w Sułkowicach na próżno było szukać strażników miejskich. Podczas ostatniego posiedzenia, radni jednogłośnie zdecydowali o likwidacji tej formacji.

Straż miejska w Sułkowicach działała od 2009 roku. Została powołana do życia przez samorząd, po tym jak w mieście zlikwidowano posterunek policji. W ubiegłym roku w kilku miejscowościach powiatu nowy komendant policji Michał Gamrat zorganizował cykl debat z mieszkańcami i samorządowcami na temat bezpieczeństwa w powiecie. Potrzebę stworzenia posterunków sygnalizowali wówczas m.in. mieszkańcy i włodarze Pcimia oraz Sułkowic.

Podczas spotkania z mediami na początku roku komendant przyznał, że w 2019 roku wspólnie z wójtem Piotrem Hajdukiem chciałby uruchomić posterunek policji w Pcimiu. Czy podobny uda się przywrócić w Sułkowicach?

- W tej sytuacji temat reaktywacji posterunku teraz pewnie wróci i trzeba będzie na nowo podjąć rozmowy z policją. Chciałbym porozumieć się z komendantem powiatowym i wojewódzkim, aby na zdrowych zasadach współuczestniczyli w finansowaniu takiej jednostki. Utrzymanie takiego budynku to dla gminy duże obciążenie, ale trzeba będzie poszukać lokalu, który spełni wymagania policji - mówi Piotr Pułka, burmistrz Sułkowic.

To trzecia co do wielkości miejscowość na terenie powiatu myślenickiego. Mieszkańcy pamiętają czasy, kiedy posterunek policji znajdował się w okolicy Rynku, w obecnym budynku Zespołu Ekonomiki i Oświaty. Kiedy został zlikwidowany, w jego miejsce rada miejska powołała właśnie straż miejską. Jednym z argumentów przemawiających za jej utworzeniem było „zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz utrzymanie należytego porządku na terenie gminy”. Jak się szybko okazało, straż nie była w stanie zastąpić policji. W 2013 roku mieszkańcy wskazywali potrzebę odtworzenia posterunku, a ówczesny komendant powiatowy policji Artur Święch argumentował, że jest to niemożliwe ze względów ekonomicznych i racjonalnych.

Działa tu Lokal Przyjęć Obywateli przy ul. 11 listopada dzielnicowi pełnią dyżury w poniedziałki i czwartki. - Ponadto miasto i gmina jest patrolowana przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego - zwraca uwagę komendant powiatowy policji Michał Gamrat.

Jak przyznaje - miasto i gmina Sułkowice uchodzi za bezpieczny region. W 2017 roku w Sułkowicach przeprowadzono około 450 interwencji - głównie domowych, dotyczących spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, naruszeń porządku publicznego i zakłóceń ciszy nocnej. Ponadto na terenie Gminy Sułkowice w ubiegłym roku doszło do 95 kolizji i 33 wypadków drogowych.

Według policyjnych statystyk przedstawianych podczas debat dotyczących bezpieczeństwa w 2016 roku w Sułkowicach odnotowano 43 przestępstwa kryminalne (111 w 2015 roku), których wykrywalność oscyluje na poziomie 58%. Jeśli chodzi o zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi do których zalicza się kradzieże, uszkodzenie mienia, zakłócenie ładu i porządku, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych na terenie gminy Sułkowice odnotowano łącznie 18 takich przypadków, a tendencja jest spadkowa, bowiem w poprzednich latach było to 38 (2015 rok) i 50 (2014 rok). Natomiast zagrożenie wykroczeniami ogółem z wynikiem 306 w roku 2016 plasuje gminę Sułkowice na trzecim miejscu zaraz po Myślenicach (1897 - 2016 rok) i Dobczycach (428 - 2016 rok).

Żeby w danej miejscowości mogło dojść do powołania posterunku policji, musi zostać spełnionych kilka warunków. Posterunek jest komórką posiadającą stanowisko kierownicze, a w skład obsady powinni wchodzić doświadczeni policjanci służby prewencyjnej i kryminalnej (asystent, dzielnicowy, referent, policjant), co daje minimum 5 stanowisk.

Podczas ubiegłorocznych debat - komendant Michał Gamrat deklarował, że w przypadku tworzenia takiej placówki, policja jest w stanie wziąć na swoje barki zapewnienie składu osobowego i pokryć koszt jego utrzymania, czyli pensje, niezbędny sprzęt teleinformatyczny oraz transportowy. Natomiast koszty utrzymania posterunku, tj. budynek, woda, prąd, ogrzewanie, wyposażenie pomieszczeń powinno leżeć po stronie samorządu.

- Nadal niezbędne w tej kwestii jest zabezpieczenie finansowe i lokalowe. Inicjatywa pozostawiona została po stronie samorządowców i mieszkańców Sułkowic. W każdej chwili jestem gotowy do rozpoczęcia rozmów - dzisiaj zapewnia komendant.

Obecnie na terenie powiatu myślenickiego znajdują się dwie policyjne siedziby. To Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach oraz komisariat w Dobczycach.

 

Wrócimy do rozmów o posterunku

 - mówi Piotr Pułka, burmistrz Sułkowic

 

 

Jaki był powód likwidacji straży miejskiej w Sułkowicach?

Najpierw z pracy zrezygnował jeden z dwóch strażników, których mieliśmy. Powiedział, że chciałby zmienić pracę na inną. Komendant, który pozostał, przez jakiś czas pracował sam, aż wreszcie poprosił o kilkutygodniowy urlop. Kiedy z niego wrócił, złożył wypowiedzenie - tłumacząc, że chce poszukać innej, mniej stresującej pracy.

Czy po likwidacji straży miejskiej, gmina będzie podejmować starania o stworzenie na terenie miasta i gminy posterunku policji?

W tej sytuacji temat reaktywacji posterunku pewnie wróci i trzeba będzie na nowo podjąć rozmowy z policją. Chciałbym porozumieć się z komendantem powiatowym i wojewódzkim, aby na zdrowych zasadach współuczestniczyli w finansowaniu posterunku. Utrzymanie takiego budynku to dla gminy duże obciążenie, ale pewnie trzeba będzie poszukać lokalu, który spełni wymagania policji.

W jaki sposób gmina będzie dążyć do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa?

Straż pełniła role porządkowe, choć na pewno wpływały one na podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób korzystających na przykład z organizowanych festynów, czy innych imprez plenerowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendantem Powiatowym Policji w Myślenicach, który dysponuje patrole policji na teren naszej gminy. Ze statystyk policyjnych wynika, że mieszkańcy naszej gminy są i czują się bezpieczni.

 

W gotowy do rozpoczęcia rozmów

 - mówi młodszy inspektor Michał Gamrat, komendant Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

 

Dlaczego po serii debat na temat bezpieczeństwa w ubiegłym roku nie udało się utworzyć posterunku w Sułkowicach?

Podczas spotkań z przedstawicielami gmin wskazałem warunki, które  muszą zostać spełnione, aby otworzyć  posterunek.  Niezbędne w tej kwestii jest m.in. zabezpieczenie finansowe i lokalowe.  Inicjatywa pozostawiona została po stronie samorządowców i mieszkańców.  Na obecną chwilę nie mamy żadnych sygnałów, co do pozytywnej woli mieszkańców oraz radnych Gminy Sułkowice.

 Rozważa Pan wznowienie tych rozmów?

W każdej chwili jestem gotowy do rozpoczęcia rozmów.

 Czy policja widzi potrzebę utworzenie takiego posterunku w tej miejscowości?

Gmina Sułkowice jest bezpiecznym rejonem.  Jak wspomniałem inicjatywa dot. otwarcia posterunku znajduje się po stronie przedstawicieli Sułkowic. W 2018 roku podejmujemy działania zmierzające do otwarcia posterunku Policji w Pcimiu.

Ilu dzisiaj policjantów i na jakich zasadach pełni służbę na terenie Miasta i Gminy Sułkowice?

Gmina Sułkowice ma dwóch dzielnicowych. Dzielą między sobą rejon miejski i wiejski. Dzielnicowi pełnią dyżury w Lokalu Przyjęć Obywateli w Sułkowicach przy ul. 11 listopada 9, w poniedziałki w godz. 15-18 i w czwartki w godz. 9-12. Ponadto teren miasta i gminy jest patrolowana jest przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego i Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego.

Ile razy i do jakich interwencji najczęściej wzywani są policjanci na tym obszarze?

W 2017 roku w Sułkowicach przeprowadzone zostało około 450 interwencji. Były to głównie interwencje domowe, interwencje dot.  spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, naruszeń porządku publicznego i zakłóceń ciszy nocnej. Ponadto na terenie Gminy Sułkowice w 2017 roku doszło do 95 kolizji i 33 wypadków drogowych.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)