Inżynieria mechaniczna i geodezja

Inżynieria mechaniczna
i geodezja
Ryszard Tadeusiewicz Naukowiec AGH, absolwent myślenickiego LO

Kontynuuję prezentację wydziałów AGH jako potencjalnych źródeł inspiracji dla innowacyjnych firm, które chciałbym widzieć w Myślenicach. Dziedziną techniki o dużym znaczeniu jest stale inżynieria mechaniczna. Na AGH w obszarze tym działa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jest to wydział, którego aktywność naukowa, a także dorobek konstruktorski, powinny zainteresować pomysłowych przedsiębiorców z Myślenic i okolic. Budowa różnych maszyn i urządzeń może być domeną działania dużej fabryki, ale wiele pomysłowych urządzeń mechanicznych można też budować w przydomowych warsztatach. W dodatku wydział, który tu opisuję, specjalizuje się w tak zwanej mechatronice, czyli połączeniu mechaniki (jako narzędzia do budowy elementów wykonawczych określonej maszyny), elektroniki (jako narzędzia do tworzenia systemów automatycznego sterowania tą maszyną) oraz informatyki (jako narzędzia do tworzenia oprogramowania kontrolnego i sterującego, powodującego, że zbudowana maszyna spełnia zadania, jakie przewidziano podczas jej projektowania). W każdym ze wskazanych obszarów (mechanika, elektronika, informatyka) można produkować wyroby, znajdujące zainteresowanych klientów na rynku. Potrzebną do tego wiedzę można pozyskać z opisanego wydziału za pośrednictwem brokera innowacji, którym jest dr inż. Krzysztof Lalik, klalik@agh.edu.pl, 12 280 50 73.

Następnym wydziałem mogącym być źródłem pożytecznych inspiracji, jest Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Prowadzone są na nim prace związane z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych i fotogrametrycznych zarówno z pułapu lotniczego, jaki i z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (dronów). Współpracująca z wydziałem firma może zbierać potrzebne dane, które posłużą do budowy i aktualizacji cyfrowych map o różnym przeznaczeniu. Możliwa jest także współpraca polegająca na dostarczaniu określonym klientom (na przykład firmom budowlanym) potrzebnych danych GIS (Geographical Information Systems) wraz z ich interpretacją.

W nazwie wydziału jest także inżynieria środowiska. W tej dziedzinie badania pracowników wydziału koncentrują się na doskonaleniu metod oceny stanu środowiska naturalnego, optymalizacji wpływu przemysłu na jego stan oraz przywracaniu terenom zdegradowanym ich funkcji biologicznych. Tu także współpraca małych wyspecjalizowanych firm prywatnych może być bardzo pożyteczna. Wszystkich chętnych do czerpania geodezyjnych mądrości jako źródeł inspiracji do innowacyjnej działalności gospodarczej zachęcam do kontaktu z brokerem innowacji wydziału, którym jest dr inż. Paweł Ćwiąkała, pawelcwi@agh.edu.pl, 12 617 44 86.