Bal Niepodległości z seniorami

Bal Niepodległości z seniorami

Członkowie Dziennego Domu Senior + i klubu Senior + w Myślenicach, wspólnie z seniorami ze Stryszowa i Sułkowic, uczestniczyli w wyjątkowym Balu Niepodległości zorganizowanym z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

W wydarzeniu wzięli także udział burmistrz Jarosław Szlachetka, poseł na Sejm RP Władysław Kurowski oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica. Seniorzy razem z zaproszonymi gośćmi, rozpoczęli uroczystość tanecznym korowodem, wykonując „Poloneza”.

Następnie wszyscy zasiedli do stołów, aby skosztować specjalnie przygotowanego na tę okazję tortu i wspólnie zaśpiewać patriotyczne pieśni, takie jak „Rota”, „My, Pierwsza Brygada” czy „Rozkwitały pąki białych róż”. W trakcie balu burmistrz Jarosław Szlachetka wyraził swoją dumę z udziału w obchodach tej doniosłej rocznicy, podkreślając znaczenie wspólnej celebracji z seniorami z różnych miejscowości.

Karolina Korneszczuk-Podoba Karolina Korneszczuk-Podoba Autor artykułu

Studiowała resocjalizację na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jej największą życiową pasja jest praca, nie wyobraża sobie bezczynności, dlatego często robi wiele rzeczy na raz i z reguły jej się to udaje