Polityka prywatności

MARG wydawca Serwisu gazeta.myslenice.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

W celu pełnego korzystania z usług oferowanych przez Serwis Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny. W czasie wypełniania formularza poproszony zostanie o podanie m.in. takich danych jak: imię i nazwisko, adres, e-mail. Podawanie informacji jest dobrowolne i służy jedynie do procesu złożenia zamówienia w Serwisie. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Serwisu odbywa się zgodnie z polskim prawem czyli z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Dane Użytkowników jakie posiada Serwis nie są udostępniane ani przekazywane w celu uzyskania korzyści materialnych osobom trzecim, a służą jedynie do realizacji zamówień składanych przez Użytkownika. Dane osobowe mogą zostać także przekazane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań.

Serwis gazeta.myslenice.pl nie przekazuje dalej powierzonych informacji.

2. Prawo do wglądu i weryfikacji danych przez Użytkownika

Każdy Użytkownik Serwisu gazeta.myslenice.pl, który powierzył nam swoje dane osobowe, ma możliwość wglądu w te dane, a także dokonania wszelkich ich modyfikacji. Użytkownik może również usunąć swoje dane usuwając konto.

3. Polityka gazeta.myslenice.pl dotycząca plików „cookie”

Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane przez serwer gazeta.myslenice.pl na komputerze Użytkownika i odczytywane przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki tego rodzaju wykorzystywane są przez Serwis gazeta.myslenice.pl do prowadzenia danych statystycznych o ruchach użytkownika na poszczególnych stronach portalu, a także w celu utrzymania sesji użytkownika, tak aby po zalogowaniu nie musiał wpisywać na każdej podstronie loginu i hasła.

Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by blokowała przyjmowanie plików „cookies”. Nie zalecamy jednak takiego działania, bowiem może to spowodować poważne utrudnienia, czy wręcz całkowicie zablokować możliwość korzystania z Serwisu gazeta.myslenice.pl.

4. Linki do innych stron internetowych

W materiałach publikowanych przez Serwis gazeta.myslenice.pl użytkownicy mogą znaleźć wiele linków prowadzących bezpośrednio do innych stron internetowych. Serwis gazeta.myslenice.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności tych stron. Postanowienia poniższego dokumentu dotyczą wyłącznie gromadzenia i przechowywania danych przez Serwis gazeta.myslenice.pl.

5. Zmiany w polityce ochrony prywatności

Serwis gazeta.myslenice.pl zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych postanowień w związku ze zmianami jakie mogą nastąpić w polskim prawie, albo w związku ze zmianami technicznymi, które mogą nastąpić w portalu.

6. Kontakt

Wszelkie opinie, uwagi, wątpliwości i pytania Użytkownicy mogą kierować na gazeta@myslenice.pl