„Otwórzmy przed nimi życie”

„Otwórzmy przed nimi życie”

Hasło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną brzmi „Otwórzmy przed nimi życie”. W Polsce PSONI realizuje tę myśl od 60 lat, a w samych Myślenicach od 20. Dwie dekady temu z marzenia rodziców o tym, aby ich dzieci miały się gdzie uczyć, być rehabilitowane i uzyskiwać samodzielność powstało koło terenowe PSONI. Te dwie dekady zmieniły życie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. I nie tylko ich, bo dla lokalnej społeczności to (odrobiona) lekcja empatii i tol...

Popularne