Historia

Tunel z Dobczyc na Zamczysko, koza i piłka nożna

Jak głosi legenda, zamek w Myślenicach został opanowany przez bandy napadające karawany kupieckie. Był dla nich schronieniem i zarazem bazą wypadową. Likwidując zagrożenie napadami w XV wieku na rozkaz króla Kazimierza Jagiellońc...

Pochylając się nad starą mapą Myślenic

W latach 1779–1783 wojskowi kartografowie austriaccy pod kierunkiem ppłk. Friedricha von Miega sporządzili dokładną mapę tzw. Królestwa Galicji i Lodomerii, czyli ziem polskich zagarniętych przez Austrię w wyniku I rozbioru Rzeczy...

Krajobraz po aferze myślenickiej

Afera z działkami na ul Dąbrowskiego miała swój epilog we władzach partyjnych. Sprowokowany przez Krystyna Dąbrowę konflikt wywołał skutki w dymisjach i doprowadził do zamieszania w Myślenicach. Sztucznie stworzona opinia zorganiz...

Smutna rocznica

22 sierpnia 1942 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w historii Myślenic. W tym dniu Niemcy stłoczyli na rynku ludność żydowską, która z całym swym dobytkiem przetransportowana została następnie do Skawiny, a stamtąd do Bełżca...

Rok 1846 (2)

W dalszych, bardziej szczegółowych wyjaśnieniach Ludwik Dębicki tłumaczy, dlaczego nienawiść chłopstwa zwróciła się nie przeciw zaborcy, a przeciw własnym panom: „Wszystkie powinności ciążące na chłopach (rekrutacja do wojska, pod...

Rok 1846 (1)

Wiosną miała miejsce kolejna rocznica „Rabacji – Rzezi Galicyjskiej”. 176 lat temu hordy żądnych zemsty chłopów podburzonych przez urzędników zaborczej administracji ruszyły do krwawej rozprawy ze swoimi panami rabując i paląc dwo...