Historia

Dzieje herbu miasta Myślenice

Badanie dziejów herbu miejskiego, genezy jego powstania, ewolucji, oraz śledzenie zależności jego rangi i formy wizualnej od aktualnej sytuacji politycznej czy społecznej, prowadzić należy zarówno z perspektywy heraldyki jak i sfr...

Krótka historia niezwykłego miasta

Początki naszego miasta zakrywa mgła historii i choć pierwsza historyczna wzmianka o Myślenicach, pojawiła się w latach 1253–1258 w Kodeksie Tynieckim, to sama osada istniała dużo wcześniej. Kroniki opisują początki Myślenic w mie...

Trzebuńska wojna o krzyże (cz. 2)

Władza nie zamierzała jednak odpuścić. Na drugi dzień tj. 3 września do Trzebuni przybył Prokurator Powiatowy z Myślenic Edward Sroka wraz z wcześniej wspomnianym Zastępcą Komendanta MO Edwardem Czechem i oficerem operacyjnym SB k...

Trzebuńska wojna o krzyże (cz. 1)

Od momentu uchwycenia władzy przez komunistów w Polsce państwo komunistycznie programowo walczyło z religią. Początkowo ich władza była zbyt słaba, by podołać konfrontacji z katolicyzmem. Stąd na początku władze starały się zamask...