Historia

Bolesna rocznica

W lutym b.r. przypada 175. rocznica tragicznych wydarzeń, znanych w historii pod nazwą „Rzezi galicyjskiej” lub „Rabacji”. Ich tło społeczno-polityczne, przebieg i skutki zostały opisane w wielu opracowaniach naukowo-publicystyczn...

Z repertuaru przedwojennego kina w Myślenicach

Jak wiemy z dostępnych źródeł historycznych – seanse filmowe odbywały się w sali „Sokoła”. Początkowo nieme filmy wyświetlano z towarzyszeniem żywej muzyki fortepianowej, później – na przełomie lat 20 i 30-tych pojawiły się obraz...

Przejazd

W czasie, gdy rozgrywa się nasza opowieść na terenie Polski panowała ciemna i straszna noc okupacyjna, terror, strach, aresztowania stały się normą i groziły każdemu Polakowi. Dzień okupacyjny był słoneczny i mroźny. Od strony Ko...

Z historii handlu i usług w Myślenicach

W drugiej połowie lat 30-tych rozwinęła się w Myślenicach propagandowa działalność p.n. Chrześcijański Front Gospodarczy. Współdziałała ona z Polską Chrześcijańską Kasą Bezprocentową oraz Krakowską Kongregacją Kupiecką. 25 kwietni...

Stefan Bałuk – zasłużony dla Myślenic i przyrody cz. 2

O ile dobrze się orientuję (na podstawie dostępnego w internecie wykazu stowarzyszeń działających w naszym mieście i powiecie) – obecnie nie ma w Myślenicach struktury miejskiej lub powiatowej Ligi Ochrony Przyrody. Wprawdzie w dn...

Stefan Bałuk – zasłużony dla Myślenic i przyrody

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać o ogromnym znaczeniu ochrony przyrody. W sposób instytucjonalny zaczęto się tą tematyką zajmować w naszym kraju 100 lat temu, w 1920 roku, kiedy to powołana została Państwowa Rada Ochrony Przyro...

Rozproszeni po wszem świecie, gnani w obce wojny

Kobarid w Słowenii, to dwudziestotysięczne i bardzo malownicze miasteczko położone w północno-zachodniej części kraju na obrzeżach Triglawskiego Parku Narodowego. To urocze maleńkie miasteczko o białych domach z czerwonymi dacham...

Okres wojenny i piekło obozu koncentracyjnego w Ravensbruk

Helena Jurgielewicz - lekarz weterynarii (ur. 7 czerwca 1897 w K-wie – zm. w W-wie 29 listopada 1980) cz.3 17.IX.1939r. w dniu napadu Sowietów na Polskę rodzina Jurgielewiczów przebywała w Nowogródku w pobliżu wschodniej granicy...

Lasy nad Rabą zaroiły się od rosyjskich żołnierzy

Na przełomie listopada i grudnia zawsze melancholia i wspomnienia mieszają się z oczekiwaniem na radosne święta Bożego Narodzenia. W tym gorącym okresie związanym z przedświąteczną krzątaniną mało kto pamięta o wydarzeniach, które...

Helena Jurgielewicz - lekarz weterynarii cz. 2

Zaraz po rozpoczęciu IV roku studiów Helena Jurgielewicz wykazała się nie byle odwagą, bo w listopadzie 1918r. wraz z 65 koleżankami członkiniami Ochotniczej Ligi Kobiet zgłasza się do obrony Lwowa przed Ukraińcami. Otrzymała rozk...