Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa?

Cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa?
Jak pokazują zdjęcia: obecne i (poniżej) z lat 60. XX wieku - zieleń na rynku zawsze była jego atutem Fot. M. Stoszek

W ubiegłym tygodniu na rynku przed ratuszem zorganizowany został protest w obronie drzew, które mają być wycięte w trakcie rewitalizacji centralnego placu Myślenic. Bardzo słusznie, sam wielokrotnie protestowałem, gdy noszono się z zamiarem wycięcia drzew. Ale…

Patrząc na ten protest nasuwa się kilka pytań:

Dlaczego protest organizowany jest dopiero teraz, w niemal dwa lata po uchwaleniu projektu rewitalizacji?

Czy w projekcie rewitalizacji rynku mieszkańcom przedstawiano jedynie wizję, która zakładała zwiększenie zieleni, czyli posadzenie nowych drzew, nie wspominając o zamiarze wycięcia tak dużej liczby drzew starych?

Dlaczego protestujący za taki stan rzeczy obwiniają burmistrza Jarosława Szlachetkę, który nieszczęsny projekt rewitalizacji otrzymał w niechcianym spadku po poprzednich włodarzach miasta i gminy?

I ostatnie z zadawanych pytań - Dlaczego z protestującymi nie spotkali się inicjatorzy rewitalizacji oraz radni poprzedniej i obecnej kadencji, którzy również entuzjastycznie wypowiadali się za projektem, zwłaszcza że na początku pikiety na protestujących spoglądał pomysłodawca rewitalizacji, choć niestety tylko z samochodu. Czyżby entuzjaści i pomysłodawcy rewitalizacji nie do końca czuli się zadowoleni i dumni ze swoich wcześniejszych działań i pomysłów?

Projekt ruszył,przysłowiowe mleko się wylało

Stosowne dokumenty zostały już podpisane przez poprzedników, a dużą część bardzo kosztownych prac, będących elementami składowymi całego projektu rewitalizacji, jak remont placu przy kościele, czy budowa Muzeum Niepodległości – już wykonano. Gmina otrzymała już częściowy zwrot kosztów tych inwestycji z funduszy europejskich. Rewitalizacja płyty rynku jest kolejna częścią składową projektu, a powziętych ponad rok temu ustaleń nie można już zmienić. Rezygnacja z założonej w projekcie wycinki drzew byłaby de facto zerwaniem umowy, a to oznacza, że nasza gmina musiałaby zwrócić zainwestowane już w projekt miliony złotych, które zostały refundowane. Z uwagi na stan finansów gminy – byłoby to katastrofą.

 

Stop z betonowaniem Myślenic!

Potrzebę ratowania drzew na rynku doskonale rozumieją zarówno burmistrz, jak i wiceburmistrz. Otwarcie to przyznali. Takie są ich osobiste przekonania. Bardzo doceniają też fakt tak dużego poparcia protestu i zaangażowania społecznego w obronę zieleni miejskiej. Niestety, jak już wspominałem, z uwagi na podpisane wcześniej umowy nie ma gwarancji na to, że zapowiadana próba ratowania drzew tym razem się powiedzie.

W ostatnich latach betonowanie Myślenic postępowało w zastraszającym tempie, należy zrobić wszystko, aby ten proces zatrzymać. Miejmy nadzieję, że sprawa drzew na rynku będzie wspólnym milowym krokiem władz i mieszkańców w tym kierunku.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.