Czas rocznic

Czas rocznic

Przełom sierpnia i września to czas ważnych dla nas rocznic. Czas wydarzeń, które rozpoczęły się w Polsce, ale ich skutki odczuwalne były i są nadal na całym świecie.

Mówiąc o nich, mamy przede wszystkim na myśli przypadające w tym roku 41 lat od powstania NSZZ Solidarność oraz 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rok rocznie pamięć o tych niezwykle ważnych rocznicach jest kultywowana, tak również było i w tym roku.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w 1980 roku dla obrony praw pracowniczych, do 1989 r. również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi PRL i komunizmowi. „Solidarność” powstała na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.

Jak co roku rocznicę powstania związku uczczono w Myślenicach. Odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny i NSZZ Solidarność, po której delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

II wojna światowa, była największą wojną w historii, trwającą od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, w Europie do 8/9 maja 1945 roku. Głównymi stronami konfliktu były Niemcy i ich sojusznicy, państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej, alianci. W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

II wojna odcisnęła również swe straszliwe piętno na ziemi myślenickiej. Wielu mieszkańców Myślenic i okolic zostało zamordowanych w czasie aresztowań, wywózek, zamęczonych w obozach i katowniach. Wielu z nich podjęło bohaterską walkę z Niemcami zarówno w szeregach wojska, na wielu frontach, jak i w strukturach konspiracyjnych.

W rocznicę rozpoczęcia czarnej nocy okupacyjnej, odprawiona została Msza Święta, po której przedstawiciele władz miasta i organizacji, złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Oprócz władz i organizacji, pod Pomnikiem Niepodległości, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, kwiaty złożyła delegacja Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Socjolog i kulturoznawca. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Dziennikarz, w latach 2019 i 2020 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.