Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

14 luty 1971 r. W siedzibie Powiatowego Domu Kultury przy ul. M. Reja odbyły się w tym dniu spotkania konsultacyjne członków kilku sekcji specjalistycznych Myślenickiego Klubu Twórczości Ludowej i Amatorskiej – sekcji kowalstwa, wytwórców zabawek ludowych, sekcji rzeźby i malarstwa. W swoim gronie spotkała się jednocześnie najprawdziwsza elita 11 najsprawniejszych w sztuce haftu i zdobnictwa bibułkowego tego twórczyń Rzeczpospolitej Myślenickiej. Na zdjęciu rozpoznajemy m.in. Zofię Mońko z Tenczyna, Janinę Drabik z Wiśniowej, Agnieszkę Urbaniak z Lipnika, Eleonorę Kaczmarczyk z pobliskiej Jasienicy oraz skrytą w głębi Stefanię Funek z Tokarni. Tym razem było to spotkanie konsultacyjne związane z ogłoszeniem drugiej edycji powiatowego konkursu na tradycyjne ozdoby bibułkowe pt. „Kwiaty Tokarni”. Dodajmy, że w konkursie uczestniczyło wówczas 19 twórczyń pochodzących z 9 miejscowości powiatu. Konkurs rozstrzygnęła komisja pod przewodnictwem wybitnego etnografa Krakowa – prof. dr Romana Reinfussa.