Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Tym razem pozostańmy w klimacie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przywołując czasy teatralnego wigoru. Myślenice mają w tym okresie kilkoro wytrawnych przewodników i orędowników amatorskiego teatru (m.in. Józefa Burzawa, Ludmiła Horwacka, Antoni Pitala, Karol Podgórski, Maria Szukiel-Rogalska). Wielce kompetentną w sferze animacji kultury teatralnej, aktywną organizatorką i propagatorką poetyckiego teatru młodych była w latach 1963-1965 śp. Jadwiga Jawor piastująca w tym okresie funkcję kierownika Powiatowego Domu Kultury. To za jej czasów siedziba tej placówki przy ulicy M.Reja 5 rozbrzmiewała poetyckimi strofami utworów pisarzy i poetów – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima i innych. Prowadzona przez nią Estrada Literacka sięgała w 1964 roku do twórczości poetyckiej rosyjskiego pisarza – Aleksandra Puszkina. Wykonawcami tego programu byli uczniowie Liceum Medycznego w Myślenicach.

PS. Jadwiga Jawor (1922-1970) – osoba obarczona niebywałym ciężarem okupacyjnych i powojennych przeżyć, członek ruchu oporu, łączniczka Mielc-Kraków ps. „Kalina”. Aresztowana w 1946 roku przeszła ciężkie chwile śledztwa w WUBP w Reszowie z wyrokiem 3 lat więzienia… Czas pracy w myślenickim Domu Kultury był dla pani Jadwigi niezwykle trudnym czasem. Byliśmy naocznymi świadkami, jak dalece wydarzenia przeszłości zaważyły na jej psychice i na kontaktach z ludźmi, w tym również na relacjach służbowych z pracownikami PDK.

Na zdjęciu: Członkowie Estrady Literackiej występujący w montażu poetyckim pt. „Życie i twórczość Aleksandra Puszkina” (1964), fot. Marian Sawicz.