Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Dawnych Wspomnień Czar z kolekcji archiwalnej Jana Koczwary

Wśród wielu propozycji plastycznych adresowanych do najmłodszych rysowników naszego miasta sporym zainteresowaniem cieszyły się onegdaj konkursy rysunkowe na asfalcie. Najczęściej odbywały się one obok myślenickiego Domu Kultury, na płycie Rynku bądź na niektórych ulicach Zarabia. Takowy konkurs z udziałem 41 uczniów tut. szkół podstawowych odbył się m.in. 26 kwietnia 1970 roku w ramach „Tygodnia Kultury na Jezdni”. Sprawcami konkursu pt. „Bezpieczny w ruchu drogowym” byli wówczas Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Powiatowy Inspektorat Ruchu Drogowego, Inspektorat Powiatowy PZU, a bezpośrednim organizatorem ówczesny Powiatowy Dom Kultury.