Gminny program „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim”

Gmina 27 września 2022 Wydanie 36/2022
Gminny program „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim”

Nie jesteśmy w stanie towarzyszyć dzieciom na każdym kroku ani przez życie prowadzić je za rękę. Dzieci muszą nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, z jakimi mogą mieć do czynienia. Najwłaściwiej zatem jest nauczyć je dbać o własne bezpieczeństwo. Dziecko, które zdaje sobie sprawę z czyhającego na nie niebezpieczeństwa i zna sposoby radzenia z nimi, jest najlepiej „uzbrojone”. Tylko systematyczne i długotrwałe działanie wyrabia u dzieci czujność i przyczynia się do uniknięcia przez dzieci przykrych zdarzeń i wypadków.

Od października gmina Myślenice rozpoczyna realizację programu „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i poza nim”. Zajęcia będą odbywały w szkołach i przedszkolach w całej gminie. Podczas spotkań przedstawiciele Straży Miejscy będą poruszać takie tematy jak: 1. Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu. 2. Bezpieczeństwo podczas zabaw. 3. Groźne przedmioty i urządzenia. 4. Zagrożenia ze strony zwierząt. 5. Niebezpieczne rośliny. 6. Zagrożenia ze strony dorosłych. 7. Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swoich rzeczy i chronienia domowego dobytku.

Jak mówi zastępca Komendanta Straży Miejskiej, Patrycja Litwa:

- Bezpieczeństwo odgrywa istotną rolę w życiu każdego dziecka. Współczesny świat jest pełen zagrożeń, z tej racji  niezwykle ważne jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństw i umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach zagrożenia. Wiedzę i właściwe nawyki warto budować już u najmłodszych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, w ramach zajęć profilaktycznych funkcjonariusze Straży Miejskiej w październiku odwiedzą wszystkie przedszkola na terenie gminy. Strażnicy przypomną przedszkolakom o zagrożeniach jakie niosą ze sobą: prąd, otwieranie drzwi osobom obcym, używanie urządzeń elektrycznych, kuchenki gazowej,  samowolne zażywanie leków. Utrwalą podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Prelekcje mają służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu i poza nim, wykształcić umiejętność potrzebną do pokonywania trudnych sytuacji  i pobudzić czujność dzieci. Ważne jest również to, że wykształcenie świadomości różnych zagrożeń na drodze będzie procentowało przez całe ich życie. Praca z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy jest bardzo wymagająca, ale i satysfakcjonująca. Nikt inny z takim zaangażowaniem nie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych jak robią to przedszkolaki i uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych.

Nauka, by była owocna potrzebuje ciągłych powtórzeń, dlatego tak istotne jest, by oprócz spotkań i warsztatów organizowanych w szkole, czy przedszkolu, przypominać o zasadach bezpieczeństwa także w domu. Jak wiadomo, dzieci najszybciej uczą się poprzez obserwację – dlatego to rodzice i inni, dorośli członkowie rodziny powinni dawać przykład prawidłowego postępowania w każdej sytuacji.

 

MD