18 listopada: „Kliszczacy: przemiany językowo-kulturowe polskiej wsi”. Interdyscyplinarna konferencja naukowa w Muzeum Niepodległości

„Kliszczacy: przemiany językowo-kulturowe polskiej wsi”. Interdyscyplinarna konferencja naukowa w Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości zaprasza na konferencję: „Kliszczacy: przemiany językowo-kulturowe polskiej wsi”

Sekcja Dialektologii i Socjolingwistyki KNJS UJ – działająca przy Wydziale Polonistyki UJ, Muzeum Niepodległości w Myślenicach wraz z burmistrzem Myślenic Jarosławem Szlachetką oraz Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową: „Kliszczacy: przemiany językowo-kulturowe polskiej wsi”.

Konferencja odbędzie się 18 listopada 2023 r. w Muzeum Niepodległości w Myślenicach (ul. Romualda Traugutta 11). Obrady rozpoczynają się o godz. 10.00

Do aktywnego udziału w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy oraz miłośników języka i kultury polskiej wsi. Konferencja jest bezpłatna, a wykłady mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy.

Komitet organizacyjny konferencji: Prof. dr hab. Maciej Rak – Wydział Polonistyki UJ; Dr Łukasz Malinowski – Muzeum Niepodległości w Myślenicach; Mgr Monika Brytan-Ciepielak – Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ; Bartłomiej Dyrcz – Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni