Konkurs „Zimowy Karmnik” rozstrzygnięty

Konkurs „Zimowy Karmnik” rozstrzygnięty
Uczniowie bardzo ucieszyli się z otrzymanych nagród i dyplomów. Fot. Mariusz Węgrzyn

W Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach podsumowano Gminny Konkurs Plastyczny „Zimowy Karmnik”. Laureaci otrzymali nagrody.

W warunkach reżimu sanitarnego i wynikających z niego ograniczeń, w uroczystości wzięli udział prawie wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz Jarosław Szlachetka, który wraz z dyrektorem szkoły Tadeuszem Jarząbkiem wręczyli laureatom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez burmistrza oraz radę rodziców. Dyplomy, za pośrednictwem szkół, otrzymali również pozostali uczestnicy.

Tematem konkursu było wykonanie, w technice kolażu, pracy plastycznej w formacie A3 o tematyce „Zimowy Karmnik”. Realizacja zadania plastycznego przypadła głównie na czas czterotygodniowej przerwy spowodowanej świętami Bożego Narodzenia oraz następującymi zaraz po niej przyspieszonymi feriami zimowymi. Stanowiła ciekawą formę spędzenia wolnego czasu i odskocznię od trudnej rzeczywistości, o czym świadczy liczba nadesłanych prac - dostarczono ich blisko 80 z 14 szkół naszej gminy. Warto wspomnieć o tym, że wyłonienie najlepszych prac do etapu gminnego poprzedzone było eliminacjami szkolnymi.

Ptaki potrzebują pomocy

Cele jakie przyświecały konkursowi to: wspieranie ekspresji twórczej dzieci, prezentowanie indywidualnych zdolności plastycznych uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz wrażliwości estetycznej, wzbogacanie warsztatu plastycznego, zachęcanie do odnajdywania ciekawych rozwiązań plastycznych, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, uwrażliwienie na piękno przyrody, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby ptaków i konieczność ich dokarmiania w okresie zimowym.

Wszystkie nadesłane prace cechowały bogactwo, różnorodność, niepowtarzalność oraz ciekawe połączenia zastosowanych materiałów. Każda z nich przedstawiała oryginalną i pomysłową interpretację własnego zimowego karmnika, który na ten czas, na krótką chwilę, stał się miejscem spotkania - ośrodkiem tętniącym życiem, gwarem i radosnym szczebiotem ptasiej społeczności.

 

Laureaci i wyróżnieni

Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia: w kategorii klas pierwszych: I miejsce - Wojciech Kot (ZPO w Głogoczowie), II miejsce - Nadia Andrzejczak (ZPO w Głogoczowie), III miejsce - Gabriela Kucała (SP w Trzemeśni), wyróżnienia - Nina Szczerbaniuk (SP nr 1 w Myślenicach), Anna Kmiecik (SP w Zawadzie), Jakub Stawiarski (ZPO w Głogoczowie), Wiktoria Szafraniec (SP nr 2 w Myślenicach); w kategorii klas drugich: I miejsce - Lena Andrzejczak (ZPO w Głogoczowie), II miejsce - Amelia Makselon (SP w Trzemeśni), III miejsce - Oliwier Kaperek (SP nr 1 w Myślenicach), wyróżnienia - Maciej Filuciak (SP w Osieczanach), Dawid Światłoń (SP w Jasienicy), Gabriela Biela (SP w Trzemeśni), Sebastian Kwaśny (SP nr 3 w Myślenicach); w kategorii klas trzecich: I miejsce - Wiktoria Jania (SP nr 3 w Myślenicach), II miejsce - Mikołaj Kamyczura (SP w Porębie), III miejsce - Julia Czarniak (ZPO w Drogini), wyróżnienia - Joanna Bizoń (ZPO w Drogini), Julia Kozak (SP w Porębie), Amelia Batko (SP nr 2 w Myślenicach), Patryk Nowotyński (SP nr 1 w Myślenicach).

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Gratulujemy wspaniałych pomysłów i  już zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Zdjęcia wszystkich prac konkursowych oraz relację fotograficzną z rozdania nagród można zobaczyć na stronie internetowej szkoły www.sp1myslenice.pl w zakładce konkursy.

Anna Michalik, organizator konkursu