Masz problem? Pomoże „Busola”

Masz problem? Pomoże „Busola”
Stowarzyszenie „Busola” integruje się z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Na zdjęciu Ireneusz Barański podczas pikniku Fundacji „Owocna”. Fot. archiwum Ireneusza Barańskiego

Szczególnie teraz, w czasie pandemii, wiele osób zmaga się z trudnościami psychicznymi. Pomoc mogą uzyskać m.in. w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej BUSOLA w Myślenicach prowadzonym przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Busola”.

Stowarzyszenie „Busola” powstało w 2008 roku z inicjatywy osób związanych z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach i ich znajomych. W grupie założycieli był Ireneusz Barański, obecny prezes stowarzyszenia. - Większość inicjatorów stowarzyszenia pracowała w obszarze pomocy społecznej, rozwoju społecznego i edukacji. Widzieliśmy potrzebę wspierania mieszkańców w zakresie działań interwencyjnych radzenia sobie w kryzysach, rozwijania kompetencji społecznych i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

W tamtym okresie oferta tego typu wsparcia dla mieszkańców była uboga, a interwencja kryzysowa dopiero się rozwijała. My mieliśmy pomysły na to jak zapełniać tę lukę - mówi.

Programy wsparcia i rozwoju

Przez kolejne lata członkowie stowarzyszenia „Busola” realizowali wiele programów wsparcia i rozwoju dla mieszkańców współfinansowanych ze środków unijnych i środków publicznych. Wśród nich można wymienić: kompleksowe programy wsparcia dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy, gdzie uczestnicy mieli możliwość brania udziału w grupie wsparcia oraz korzystania z porad pedagogicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych, organizację grup wsparcia dla dzieci i młodzieży będących w żałobie po śmierci rodziców oraz grupy psychoterapeutycznej dla osób zmagających się z trudnościami emocjonalnymi, program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy, gdzie uczestnicy starali się uczyć bardziej dojrzałych, „nieprzemocowych” sposobów bycia w związkach i radzenia sobie ze swoją agresywnością oraz szkolenia m.in. dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w obszarze pracy z osobami doświadczającymi przemocy.

Przy realizacji tych działań „Busola” współpracowała z OIKiP, Powiatem Myślenickim i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach oraz Urzędem Miasta i Gminy w Myślenicach. Jak zaznacza pan Ireneusz, w tamtym czasie członkowie stowarzyszenia zdobyli szeroką wiedzę i doświadczenie, które wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

To, co nieświadome

Obecnie stowarzyszenie skupia się na prowadzeniu Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej BUSOLA. Jak wyjaśniają jego terapeutki, psychoterapia psychodynamiczna jest to skuteczna metoda leczenia i pomocy dla osób zmagających się z trudnościami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach, współuzależnienie czy problemy emocjonalne. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na wiedzy i doświadczeniu współczesnej psychiatrii oraz uznanych naukowych teoriach psychoanalitycznych.

Leczenie ma charakter długoterminowy. W dużej mierze skupia się na analizie i refleksji nad nieświadomością pacjenta oraz opiera się o relację psychoterapeutyczną. Terapeuta i pacjent wspólnie starają się zrozumieć trudności i zaburzenia pacjenta w oparciu o wnoszone przez niego podczas spotkań wątki, historię jego życia i dynamikę relacji psychoterapeutycznej.

- W „Busoli” dbamy, by psychoterapeuci pracowali zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pod stałą superwizją - podkreśla prezes.

Zadzwoń i umów się na wizytę

Aby zapisać się na terapię w „Busoli” należy skontaktować sie telefonicznie z wybranym terapeutą stowarzyszenia. Kontakty dostępne są na stronie internetowej www.busola.net.pl. Obecnie ośrodek przyjmuje młodzież i osoby pełnoletnie. Usługi terapeutyczne świadczone są odpłatnie.

- Z racji tego, że nie jesteśmy typowym gabinetem lekarskim - nasi terapeuci świadczą swoje usługi u nas poza godzinami swojej pracy zawodowej, nie posiadamy dużej ilości miejsc i często zdarza się, że osoby zgłaszające się po pomoc muszą poczekać na wolny termin. A potrzebujących stale przybywa - informuje nasz rozmówca.

Działajmy razem!

Jedną z istotnych aktywności stowarzyszenia „Busola” jest współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami m.in. z myślenickimi fundacjami ARTS i „Owocna” oraz Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. - Spotykamy się na wspólnych wydarzeniach, podejmujemy wspólne inicjatywy. Daje to niepowtarzalną okazję do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem - zaznacza pan Ireneusz. W ostatnim czasie „Busola” zaangażowała się w powstanie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach i współpracę w ramach forum organizacji pozarządowych oraz wzięła udział w pikniku integracyjnym Fundacji „Owocna” na myślenickim rynku. Jak podkreśla Ireneusz Barański, rozwój sektora organizacji pozarządowych przekłada się na zwiększenie oferty wsparcia dla mieszkańców i ilości dostępnych usług społecznych.

 

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).