Modernizacja basenu letniego w Myślenicach

Modernizacja basenu letniego 
w Myślenicach

Udało się rozwiązać kolejny problem doskwierający naszej gminie od co najmniej 10 lat. Chodzi o kwestię starego basenu letniego na Zarabiu, którego dotychczasowy dzierżawca kilka miesięcy temu rozwiązał przed czasem umowę dzierżawy.

W poniedziałek, 23 lutego burmistrz Jarosław Szlachetka zakontraktował z nowym dzierżawcą tj. firmą Qlbar z Sieprawia, modernizację basenu letniego. Kąpielisko będzie otwarte już na nadchodzące wakacje.

W terminie do dnia 1 lipca 2024 r. dzierżawca wykona:

- wymianę płyt chodnikowych w obejściu basenu.

- doprowadzenie niecki basenu do stanu używalności (czyszczenie, doszczelnienie),

- wymianę oraz regenerację elementów ogrodzenia,

- odnowienie toalet oraz natrysków,

- wybudowanie budynku kas w połączeniu z budynkiem ratowników,

- uruchomienie budynku małej  gastronomii. 

W terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. dzierżawcy wykona:

- całkowite nasadzenie roślinności,

- budowę brodzika dla dzieci,

- remont lokalu gastronomicznego.

W kolejnych latach dzierżawca przewiduje też montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w celu podgrzewania wody oraz montaż zjeżdżalni.

Gmina Myślenice w terminie do 31 marca 2024 r. sfinansuje kwotą 200 tys. zł. zakup materiału budowlanego na posadzkę oraz ogrodzenie panelowe. Wykona też modernizację starego przyłącza wodno – kanalizacyjnego.

Czynsz roczny wynosi 4 000 zł. brutto. To wszystko realizujemy zgodnie z wcześniejszą deklaracją, podkreślając przy tym, że trwa modernizacja krytej pływalni Aquarius o wartości około 12 mln złotych, która ze względu na ilość użytkowników była dla naszej gminy sprawą pilniejszą.

W zeszłym tygodniu odbyło się także spotkanie z inwestorem budynku restauracyjnego „Lato na Zarabiu”, na którym zgodnie potwierdzono chęć kontynuacji podjętego w 2020 r. zamierzenia. Inwestycja ta będzie mogła się rozpocząć jeszcze przed wakacjami.