O wodociągu, gazyfikacji i drogach

O wodociągu, gazyfikacji
i drogach

Zebranie wiejskie na Chełmie odbyło się w budynku po nieistniejącej już szkole, dlatego nie mogło zabraknąć informacji o nim i planach z nim związanych. Od dłuższego czasu wiadomo już, że gmina chce tam stworzyć Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, ale dotychczasowe próby przejścia z etapu projektu do budowy nie powiodły się.

- W poprzednim podejściu wykonawca, który wygrał przetarg odstąpił od podpisania umowy, a pozostałe oferty były zbyt wysokie – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka i dodał, że niedawno gmina po raz trzeci otrzymała dotację w wysokości niespełna 3,5 mln zł na realizację tego projektu.

- Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować i zagospodarować ten budynek. Jesteśmy na etapie aktualizacji kosztorysu, dopracowania specyfikacji przetargowej i jeszcze tym roku będziemy chcieli rozstrzygnąć przetarg – powiedział włodarz gminy.

Była też mowa o najdroższej, aktualnie realizowanej inwestycji na Chełmie, czyli budowie sieci wodociągowej. Koszt tych prac to ok. 4 mln zł. Jak poinformowano są one już zrealizowane w ok. 90 procentach. Docelowe odtworzenie dróg (położenie nowych nakładek) planowane jest na wiosnę, a na razie w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców mają zostać wykonane doraźne naprawy.

Pytania mieszkańców dotyczyły nie tylko tego, ale także planowanej gazyfikacji sołectwa, która jak przekazał burmistrz, ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Sołtys Chełmu Józef Chmiel i jedna z mieszkanek dopytywali o zagospodarowanie działki naprzeciwko kościoła. Burmistrz odpowiedział, że ma tam powstać skwer z altaną, siłownią zewnętrzną, placem zabaw i zatoką parkingową na 10 miejsc. Te prace mają być finansowane ze środków europejskich, o które gmina zamierza wystąpić.

Z już zrealizowanych inwestycji, które znalazły się w prezentacji przedstawionej i omówionej na zebraniu znalazły się m.in. prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 4 na myślenickim Zarabiu, do której uczęszczają uczniowie z Chełmu, regulacja stanu prawnego dróg, budowa pierwszych tras rowerowych na Chełmie (która ma być kontynuowana), montaż stacji ładowania rowerów elektrycznych na szczycie Chełmu i dofinansowanie linii komunikacji publicznej na Chełm.