19 listopada: Powitanie nurów – Wycieczka ornitologiczna nad Zbiornik Dobczycki

Powitanie nurów – Wycieczka ornitologiczna nad Zbiornik Dobczycki

Myślenicki Klub Ptakoluba zaprasza na niedzielną (godz. 9) wycieczkę nad Zbiornik Dobczycki, gdzie będzie można obserwować nury i inne gatunki odwiedzające ten akwen jesienią: perkozy, łabędzie, kaczki, kormorany, mewy i inne.

Wyjazd (własnymi samochodami) z Myślenic o godz. 8.30 z parkingu w śródmieściu (obok ronda „gruszki”). Obserwację nad Zbiornikiem zaczną się ok. 9.00 z parkingu obok dawnego „Apipolu” w Brzączowicach

Należy pamiętać o ubraniu się odpowiednio do pogody, pamiętając, że nad wodą może być chłodniej.

Wycieczka potrwa ok. 4-5 godzin.

Myślenicki Klub Ptakoluba zapewnia profesjonalne przewodnictwo i możliwość obserwacji przez lunety.