Józef Stanisław Błachut

Józef Stanisław Błachut

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.

Młodzież na myślenickim rynku

 Druga połowa lat 70. ubiegłego wieku. Młodzież odpoczywająca w przebudowywanym wówczas rynku myślenickim. Warto przypomnieć, że w 1974 roku powstała na Tarnówce nowa stacja benzynowa. W momencie oddania jej do użytku, zamknięto s...

Panorama Myślenic z lat 50-tych

Panorama Myślenic z końca lat 50. ubiegłego wieku w kierunku południowo-wschodnim, wykonana z wieży kościoła parafialnego NNMP w Myślenicach. Dla młodszego pokolenia określenie widocznych miejsc i budowli może stanowić obecnie nie...

Stara "lipka"

 Jednym z żywych symboli miasta była stara lipa popularnie zwana „lipką”. Drzewo to zostało zasadzone około 1830 r. na Plebańskiej Górze prawdopodobnie przez Austriaków dla celów wojskowych i do niedawna górowała nad Myślenicami....

Dworzec autobusowy PKS na myślenickim rynku.

 Koniec lat 70. ubiegłego wieku. Dworzec autobusowy PKS – w wydzielonej południowej części rynku. Zdjęcie przedstawia autobusy wyłącznie polskiej produkcji: marki „Jelcz” (to te po prawej stronie – czasami doczepiano do nich widoc...

Lata 20, lata 30...

Koniec lat 20. lub początek lat 30. ubiegłego wieku. Widok z dachu kościoła parafialnego parafii NNMP w Myślenicach w kierunku zachodnim. Kształt domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych może zaskoczyć współczesne młode pokole...

Pierzeja myślenickiego rynku

ARCHIWALNE – MYŚLENICE. Południowo-zachodnia pierzeja rynku myślenickiego na fotografii z roku 1986. Autor zdjęcia Józef Stanisław Błachut

„Danusia” jak i „Bazar Ludowy”

Budynki (wybudowane w latach 20. ub. wieku) z placówkami handlowymi w zachodniej pierzei Rynku myślenickiego – widok z połowy lat 60. ub. wieku. Zarówno cukiernia o sympatycznej nazwie „Danusia” jak i „Bazar Ludowy” pani Bronisław...

Rynek 27 Kamienica Obońskich.

Rok 1986. Południowo-wschodnia pierzeja rynku myślenickiego, najważniejszego punktu miasta, wytyczonego w XV wieku wraz z domem wzniesionym w 1784 roku, dzisiaj oznaczonym numerem Rynek 27 znanym pod nazwą Kamienica Obońskich. Sw...

Myślenicki handel.

Budynki (z lat 20. ubiegłego wieku) z placówkami handlowymi w zachodniej pierzei rynku myślenickiego w połowie lat 60. ub. wieku; zdjęcie Mieczysława Szancera z archiwum Józefa Stanisława Błachuta

W przededniu II wojny

W okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej „do Myślenic z każdym dniem wdzierał się niepokój potęgowany wprowadzanymi, a następnie odwoływanymi akcjami powszechnej mobilizacji”…, „coraz częściej za pośrednictwem myśle...

Ministranci po koronacji Matki Bożej

24 sierpień 1969 r. Ministranci z parafii N.N.M.P. w Myślenicach tuż po zakończeniu uroczystości koronacyjnych wizerunku Matki Bożej Myślenickiej. Od lewej stoją: Józef Błachut, Tadeusz Biela, Edward Śliwa oraz Krzysztof Polończyk...

Srebrna sukienka Matki Bożej

Cudowny wizerunek Matki Bożej Myślenickiej od roku 1907 do jesieni 1938 r. był przysłonięty srebrną sukienką, wykonaną w pracowni Jana i Stanisława Gregorczyków w Krakowie. Ufundowali ją księża wikarzy, pracujący wówczas w parafii...