Dotacja na zakup nowego samochodu ratowniczego

Gmina 20 września 2022 Wydanie 35/2022
Dotacja na zakup nowego samochodu ratowniczego

We wtorek, 13 września burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka przekazał na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej - Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej dotację celową w wysokości 199.260,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR.

Całkowity koszt zadania wynosi 320.000,00 zł. GPR Myślenice tworzy grupa wolontariuszy, złożona ze strażaków PSP, OSP, Policjantów, ratowników medycznych i pasjonatów gotowych w każdej chwili wyruszyć na pomoc osobom zaginionym i już niejednokrotnie udowodnili swoją wartość bojową - stąd też kolejne środki na zakup niezbędnego do ratowania życia i zdrowia sprzętu.