Głogoczów: Kładka nad Zakopianką... za rok

Region 11 sierpnia 2016 Wydanie 28/2016
Głogoczów: Kładka nad Zakopianką... za rok
Kładka nad Zakopianką

Podpisano już umowę na budowę kładki dla pieszych w Głogoczowie na Zakopiance. Wykonawcą jest czeska firma Firesta-Fiser z Brna. Koszt budowy to prawie 3,8 mln zł. Termin wykonania wynosi 360 dni

Kładka w Głogoczowie, (w km 684+720) o rozpiętości teoretycznej (odległości pomiędzy podporami ) 43,34 m będzie miała 71,25 m długości i 10,50 m szerokości całkowitej. Konstrukcję nośną stanowi łuk stalowy. Do łuku w dwóch miejscach, w części środkowej podwieszony zostanie pomost. Oprócz schodów zaprojektowano po obydwu stronach windy, które umożliwią wszystkim osobom przejście kładką na drugą stronę drogi.

Oprócz budowy kładki inwestycja obejmuje:

* budowę dojść do kładki wraz z poboczami; odwodnienia liniowego; umocnienia skarpy; bariery ochronnej; kanalizacji deszczowej w zakresie: odwodnienie kładki oraz terenu przyległego; sieci elektroenergetycznych; stacji transformatorowej i instalację monitoringu

* rozbiórkę sieci elektroenergetycznej; 

* przebudowę sieci teletechnicznej (linia napowietrzna, linia kablowa, zabezpieczenie rurą ochronną).

Kładka budowana będzie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim”.