Inicjatywa Lokalna: nabór wniosków do najbliższego piątku

Miasto 29 stycznia 2019 Wydanie 04/2019

Jeszcze tylko do najbliższego piątku (1.02) można składać wnioski w ramach pierwszego tegorocznego naboru do Inicjatywy Lokalnej

Wniosek może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.myslenice.pl