Jan Podmokły przewodniczącym Rady. W prezydium dwie wiceprzewodniczące

Jan Podmokły przewodniczącym Rady. W prezydium dwie wiceprzewodniczące
Eleonora Lejda (wiceprzewodnicząca), Jan Podmokły (przewodniczący), Grażyna Ambroży (wiceprzewodnicząca) Fot. Piotr Jagniewski

Podczas inauguracyjnej sesji radni miejscy wybierali prezydium rady. Przewodniczącym został Jan Podmokły, a po jego obu stronach zasiądą dwie wiceprzewodniczące - Eleonora Lejda-Kuklewicz i Grażyna Ambroży

Pierwszą sesję prowadziła radna Eleonora Lejda-Kuklewicz jako najstarsza w nowo wybranej radzie. Zaświadczenia o wyborze wręczył radnym zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Dziewoński, a następnie najmłodszy radny Kamil Ostrowski odczytał rotę przyrzeczenia, a radni kolejno potwierdzali je, mówiąc „Ślubuję”, najczęściej dodając wezwanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po przyrzeczeniu radnych powołana została komisja skrutacyjna w składzie: Mateusz Suder - przewodniczący, Tomasz Wójtowicz - wiceprzewodniczący, Stanisław Topa, Wojciech Malinowski, Józef Błachut i Halina Dyląg. Na przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszone zostały dwie kandydatury - Jana Podmokłego, który otrzymał 11 głosów i Wacława Szczotkowskiego, który otrzymał 10 głosów. Tym samym przewodniczącym został Jan Podmokły. W wyborach na wiceprzewodniczących Grażyna Ambroży i Eleonora Lejda-Kuklewicz otrzymały po 11 głosów, a Mirosław Fita i Czesław Wierzba - po 10 głosów. Wiceprzewodniczącymi zostały więc obie radne.

- Deklaruję, ze będę przewodniczącym wszystkich radnych - powiedział Jan Podmokły zaraz po wyborze. Deklarował również współpracę z nowym burmistrzem.

Po wyborze prezydium rady przyszedł czas na zaprzysiężenie Jarosława Szlachetki. Jacek Dziewoński wręczył mu zaświadczenie o wyborze, a następnie nowy burmistrz złożył ślubowanie, dodając wezwanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zwracając się do radnych i gości, dziękował za wysoką frekwencję wyborczą (prawie 60%) i za oddanych na niego ponad 11 tys. głosów. Dziękował współpracownikom, a także żonie, która motywowała go do ubiegania się o tę zaszczytną funkcję. - Jestem dumny, że w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę mogę stanąć na czele naszej gminy. Przed nami nowy rozdział w gminie Myślenice. Zrobię wszystko, żeby miasto i gmina się rozwijały i postaram się udowodnić, że wybór państwa był słuszny - mówił. Zapowiadał, że będzie bliski ludzkich spraw i że nawiąże współpracę z rządem oraz Sejmikiem Województwa Małopolskiego, w staraniach o środki zewnętrzne na budowy i modernizacje. 

Po sesji burmistrz Jarosław Szlachetka skomentował wybory prezydium rady:

Najchętniej ocenę tego zdarzenia pozostawiłbym mieszkańcom. Największy klub w Radzie Miejskiej nie dostał możliwości wyboru nawet jednego przedstawiciela do tego gremium. W mojej ocenie są jednak pozytywne owoce tej sytuacji. Opadły maski.

Państwo radni Ambroży oraz Malinowski z komitetu „Bez układów” postanowili jednak przyznać się otwarcie, że ich miejsce jest w układzie, przeciwko któremu głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych. Jeśli ktoś łudził się, że jest inaczej to teraz już nie może mieć złudzeń. Ja jednak ciągle i nadal z uporem będę zachęcał wszystkich radnych do współpracy ponad podziałami, które ktoś gdzieś z boku próbuje między nami pogłębiać.

Jestem pewien, że ci radni, którym zależy na rozwoju Miasta i Gminy Myślenice posłuchają mojego apelu i już wkrótce będą głosować w zgodzie ze sobą i zdrowym rozsądkiem, a nie według wytycznych osób, które już dzisiaj na szczęście nie mają bezpośredniego wpływu na to co dzieje się w naszym mieście i gminie.

Rada Miejska kadencji 2018-2023

W Radzie Miejskiej wybranej na kadencję 2018-2023 zasiada 10 przedstawicieli KW Prawa i Sprawiedliwości, 9 z KW Macieja Ostrowskiego i 2 z KW Bez Układów. 

Radę Miejską w kadencji 2018-2023 tworzą: KW Prawo i Sprawiedliwość: Mateusz Suder, Mirosław Fita, Halina Dyląg, Wacław Szczotkowski, Czesław Wierzba, Bogusław Stankiewicz, Stanisław Topa, Andrzej Grzybek, Piotr Motyka, Małgorzata Jaśkowiec), KWW Macieja Ostrowskiego: Bogusław Podmokły (przewodniczący rady), Czesław Bisztyga, Józef Błachut, Eleonora Lejda-Kuklewicz (wiceprzewodnicząca rady), Izabela Kutrzeba, Tomasz Wójtowicz, Jerzy Cachel, Jan Podmokły, Kamil Ostrowski; KWW Bez Układów Grażyna Ambroży (wiceprzewodnicząca rady), Wojciech Malinowski.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)