Słowo na niedzielę, ksiądz Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę

„Panie, czy chcesz, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?” /por. Łk 9/ Na reakcje uczniów Pana Jezusa, które można opisać jednym słowem jako odwetowe, On sam reaguje całkiem, ale to całkiem inaczej. Skąd owa siła do nie odpła...

Słowo na niedzielę

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je” /por. Łk 9/ Znów otrzymujemy Boże ostrzeżenie: Nie szukaj w życiu tzw. świętego spokoju! Ułuda życia bez walki i trudności to pokusa, która, jeśli się jej poddamy, zniszczy nas. Bezru...

Słowo na niedzielę

„Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” /por. J 16/ Nawet sam Pan Jezus zakładał ciągły rozwój duchowy swoich uczniów. Nie jest więc dobrze, kiedy dorośli chrześcijanie przyjmują w swoich praktykach religijnych postawę bier...

Słowo na niedzielę

„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” /por. J 14/ To coś fantastycznego, że mamy takiego Orędownika. Samego Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nami. Człowiek po prostu stał się sprawą dla Boga. O każdym czł...

Słowo na niedzielę

„A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi” /por. Łk 24/ Czy nie warto nauczyć się właśnie takiego zachowania? Pan Jezus w chwili rozstania błogosławi swoim uczniom. My też winniśmy czynić podobnie. A zatem zapytajmy samych si...

Słowo na niedzielę

„Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” /por. J 14/ Czasami warto odczytać słowa Pisma Świętego w odwrotnym szyku. Dociera wówczas do nas ich sens w jakby nowy, olśniewający sposób. Weźmy dla przykładu zacytowaną wypo...

Słowo na niedzielę

„Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą” /por. J 13/ Jakież to ciekawe, że Ewangelia jest aż tak mocno przesycona zdaniami warunkowymi. O czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że Bóg szanuje naszą...

Słowo na niedzielę

„Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus” /por. J 21/ Spotkanie Pana Jezusa z najbliższymi uczniami nad Morzem Tyberiadzkim już po Jego zmartwychwstaniu pokazało jak niewiele potrzeba, aby stracić w życiu właściwy azymu...

Słowo na niedzielę

„Maria Magdalena zobaczyła kamień odsunięty od grobu” /por. J 20/ Czasami musi nas coś zaskoczyć a może i zaniepokoić. Przewidywalność grozi wręcz otępieniem. Najgorzej, gdy coś takiego dotyczy spraw duchowych. Bo jeśli już nicze...

Słowo na niedzielę

„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” /por. Łk 22/ Wielka to tajemnica wiary, że konsekrowany na mszy świętej chleb to prawdziwe Ciało Chrystusa. Wokół tej właśnie tajemnicy gromadzą się przynajmniej raz w tygodniu kat...

Słowo na niedzielę

„Kto z was jest bez grzechu” /por. J 8/ Jakże my się „wyspecjalizowaliśmy” w usprawiedliwianiu przed samymi sobą. Stwierdzenia zagnieżdżone w naszych umysłach skutkują brakiem żywego kontaktu z Bogiem, ale i tak nic nie robimy, b...

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

„Zbliżali się do Jezusa grzesznicy. Na to szemrali faryzeusze” /por. Łk 15/ Ze zdumieniem czytam o tym, iż można się denerwować na ludzi, których uważa się za grzesznych, że chcą kontaktu z Jezusem. O czym to świadczy? Jak zepsut...

Słowo na niedzielę

„Może wyda owoc” /por. Łk 13/ Konsekwencje złego życia, w którym nie ma miejsca dla Boga są nieuchronne. Skutki grzechów mogą przybierać formy, które powodują cierpienia całych społeczeństw. Ale przede wszystkim są to konsekwenc...