Słowo na niedzielę, ksiądz Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 2 maja 2021 roku

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić” /por. J 15/ Czy Jezus uprawia bajkopisarstwo? Przecież słysząc takie słowa może się komuś wydawać, że On zwyczajnie przesadza. Czyż nie radzimy sobie bez Niego całkiem dobrze. Wszyscy mamy wspa...

Słowo na niedzielę 25 kwietnia 2021 roku

„Dobry pasterz daje życie swoje za owce” /por. J 10/ Arcybiskup Fulton J. Sheen, oceniając własne pasterzowanie, wypowiedział znamienne zdanie: „O wartości posługi biskupiej nie decyduje jej długość, lecz poziom oddania”. Widać w...

Słowo na niedzielę 18 kwietnia 2021 roku

„Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem” /por. Łk 24/ Najpierw Mistrz z Nazaretu – syn cieśli musiał udowadniać uczniom swoje bóstwo, czyli że jest nie tylko człowiekiem ale zarazem Synem Bożym. Po zmartwychwstaniu konieczn...

Słowo na niedzielę. Ks. Piotr Gąsior.

Słowo na niedzielę 4 kwietnia 2021 roku „Ujrzał i uwierzył” /por. J 20/ „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Co ujrzeli apostołowie, Jan i Piotr w dniu zmartwychwstania, gdy weszli do pustego grobu Pana Jezusa? Prze...

Słowo na niedzielę 28 marca 2021 roku. Ks. Piotr Gąsior

„Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił” /por. Mk 15/ Pan Jezus zamilkł. A Piłata, poza reakcją zdziwienia, i tak nie było stać na wyciągnięcie z tego żadnych wniosków. Bo Piłat to ten typ ludzi, którzy się nie p...

Słowo na niedzielę 14 marca 2021 roku

„Aby każdy, kto wierzy w Syna Człowieczego…” /por. J 3/ … miał życie wieczne; …nie zginął; …nie podlegał potępieniu! Tak to widzi Bóg Ojciec. Wyłącznie z miłości do człowieka. Z wręcz – powiedzmy to dosadnie - szaleństwa miłości....

Słowo na niedzielę 7 marca 2021 roku

„W świątyni Jezus napotkał za stołami bankierów” /por. J 2/ Musiał to być dla Jezusa wyjątkowo przykry widok, skoro wzbudził w Nim aż takie oburzenie. Bankierów i handlarzy bez żadnej dyskusji powyrzucał z Domu Bożego. My równie...

Słowo na niedzielę 28 lutego 2021 roku

„Jezus zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką” /por. Mk 9/ „Kurs duchowości” u Pana Jezusa przewiduje „wspinaczkę na góry” oraz umiejętność poszukiwania miejsc, które można uznać za odosobnione. Owa wspinaczka to inaczej...

Słowo na niedzielę 21 lutego 2021 roku

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” /por. Mk 1/ To Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię. Ten fakt wszystko ustawia we właściwym świetle. I wtedy inaczej postrzegamy zastane trudności, głód czy pragnienie, niebezpieczeństwa,...

Słowo na niedzielę 14 lutego 2021 roku

„Idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę /por. Mk 1/ Widać wyraźnie, że Pan Jezus nie lubi koło siebie szumu. Nie szuka na siłę popularności. Nie zabiega o „medialny” rozgłos. Uzdrowionemu trędowatemu polecił...

Na niedzielę 7 lutego 2021 roku

„Pójdźmy gdzie indziej, abym i tam mógł nauczać” /por. Mk 1/ Gdy pierwsi uczniowie Jezusa żyją jeszcze wczorajszymi wydarzeniami związanymi z dobroczynnością Mistrza z Nazaretu, On sam już patrzy w przód. Uczy swych naśladowców,...

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 31 stycznia 2021 roku „Jezus rozkazał surowo: «Milcz!«” /por. Mk 1/ Łagodny Jezus dla grzeszników jest bardzo surowy dla głównego sprawcy grzechu – szatana. I tu nie ma żadnych kompromisów. Po prostu „Milcz i...

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę 24 stycznia 2021 roku „Byli w łodzi i naprawiali sieci” /por. Mk 1/ W Ewangelii na uwagę zasługują nie tylko ludzie, ale również rzeczy. W tym wypadku sieci. Rybacy znad Jeziora Galilejskiego, późniejsi pierws...