Słowo na niedzielę, ksiądz Piotr Gąsior

Słowo na ...

niedzielę 2 października 2022 roku „Gdybyście mieli wiarę” /por. Łk 17/ Wiara w rozumieniu Pana Jezusa to wielka siła sprawcza. Tymczasem u nas zbyt często wiarę traktujemy jedynie w kategoriach przekonania, tzw. światopoglądu r...

Słowo na...

na niedzielę 25 września 2022 roku „Niech ich przestrzeże” /por. Łk 16/ Z przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu wynikają bardzo istotne rzeczy dla naszego stanu życia po śmierci. Po pierwsze Pan Jezus opowiadając tę przypowie...

Słowo na niedzielę 18 września

„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” /por. Łk 18/ Mammon to imię bożka pieniądza. Czasami słowo to oznacza też wręcz demona na służbie u szatana. Każdy, kto decyduje się, by właśnie ów bożek stał się jego panem musi się liczyć ze...

Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

„Radość powstaje /…/ z jednego grzesznika, który się nawraca».” /por. Łk 11/ Nawrócenie, o którym pisze po grecku św. Łukasz jest opisane w tym miejscu Ewangelii słowem „metanoia”. Chodzi więc nie tylko o żal, że się żyło grzeszn...

Słowo na niedzielę

„Szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł…” /por. Łk 14/ Czy rozumiemy co Pan Jezus uczynił, kiedy był mówiąc w języku potocznym „na fali” popularności? Po prostu odwrócił się i postawił ludziom wymagania. Warto więc prz...

Słowo na niedzielę

na niedzielę 28 sierpnia 2022 roku „Będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć” /por. Łk 14/ Dla jednych tzw. życiowa zaradność to umiejętność wchodzenia w rozmaite układy, zależności i usługi typu „ja tob...

Słowo na niedzielę

...na niedzielę 14 sierpnia 2022 roku „Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?” /por. Łk 12/ Jezus Chrystus, do którego odnosimy określenia „Emanuel”, „Książe Pokoju” mówi, że nie przyszedł przynieść na ziemię pokoju. Jak...

Słowo na ...

na niedzielę 7 sierpnia 2022 roku „Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana” /por. Łk 12/ Niewiara przejawia się m.in. próbą uśpienia samego siebie odnośnie pytań o przyszłość. Niewierzący nie chce myśleć ani o śmierci...

Słowo na niedzielę

„Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości” /por. Łk 12/ Ciąg dalszy wypowiedzi Pana Jezusa znajdujemy u św. Pawła Apostoła, który pisząc pierwszy list do młodego biskupa Efezu Tymoteusza ostrzega, że „ci, którzy chcą się bog...

Słowo na niedziele

„Panie, naucz nas się modlić” /por. Łk 11/ Mówią, że jaka wiara taka modlitwa albo na odwrót, że jaka modlitwa taka wiara. Tak czy owak sposób modlenia się na pewno ma wpływ na całe życie konkretnej osoby; zarówno na jej myślenie...

Słowo na niedzielę

„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele” /por. Łk 10/ Wydaje się, że ta dobra kobieta, jaką jest Marta ma słuszny żal do swojej siostry, że jej nie pomaga. Zwraca się więc do ich wspólnego Gościa, aby jakoś zareagował....

Słowo na niedzielę

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” /por. Łk 10/ Kiedy uczony stawiał Panu Jezusowi powyższe pytanie, Ten mógł mu odpowiedzieć po prostu: Nie filozofuj! Jesteś uczonym i tego nie wiesz? Tymczasem Pan Jezus...

Słowo na niedzielę

„Nie przechodźcie z domu do domu” /por. Łk 10/ Uczniowie posyłani przez Jezusa na tzw. misje otrzymali wiele konkretnych zaleceń. Część dotyczyła samego przekazu Dobrej Nowiny. Inne wskazówki odnosiły się do zachowań pośród ludzi...