Konkursy w MOKIS

Konkursy w MOKIS

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap powiatowy

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.       

Eliminacje dla młodzieży oraz dorosłych z terenu naszego powiatu odbędą się stacjonarnie w rygorze sanitarnym bez udziału publiczności w dniu 17 kwietnia (sobota) 2021 r. o godz. 12.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu (Myślenice ul. J. Piłsudskiego 20).

Karty zgłoszeń prosimy składać w terminie do 12 kwietnia 2021 r., w wersji papierowej do urny znajdującej się przy wejściu do budynku MOKiS lub mailowo na adres szkolnekonkursymokis@gmail.com. Wzór karty z regulaminem jest dostępny na stronach internetowych: www.tkt.art.pl, www.mokis.myslenice.pl. Kolejność prezentacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOKiS najpóźniej do 15 kwietnia 2021 r.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych z terenu powiatu myślenickiego. W konkursie nie mogą jednak uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.mokis.myslenice.pl.

Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu naszej gminy do udziału w Miejsko-Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji 2021 r. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Jak w poprzednich latach tegoroczny Konkurs również prowadzony będzie w drodze wielostopniowych eliminacji:  1. Eliminacje wewnątrzszkolne – organizatorami tego etapu są szkoły (10.03.2021 – 30.03.2021). W związku ze stanem epidemii szkoły mogą przeprowadzić wewnętrzne eliminacje w wybranej dla siebie formie lub tyko rekomendować uczniów do udziału w konkursie. Szkoły jednak są zobowiązane do przekazania listy uczestników na szkolnekonkursymokis@gmail.com do dnia 30.03.2021 r.  zgodnie z indywidualnie przyznanymi limitami dla poszczególnych szkół. 2. eliminacje międzyszkolne– organizatorem tego etapu jest MOKiS (07.04.2021 – 14.04.2021) . Ze względu na panującą pandemię eliminacje międzyszkolne odbędą się w formie on-line na podstawie nadesłanych nagrań audiowizualnych. Nominują one uczestników do etapu finałowego. 3. przesłuchania finałowe – organizatorem tego etapu jest MOKiS (24.04.2021 – 25.04.2021) Szczegóły na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl.

Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży - Bajdurek

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w 36. edycji Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK i tym samym do podtrzymania teatralnej tradycji najmłodszego pokolenia Małopolan, która od 1986 roku na stałe wpisała się w kalendarz kulturalnych wydarzeń województwa. Tegoroczne eliminacje do etapu finałowego realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbywają się wyłącznie na podstawie nadesłanych nagrań audiowizualnych.

Dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne działające na terenie powiatu myślenickiego odsyłamy na stronę organizatora http://mcksokol.pl.

KINO MUZA zaprasza na kolejne premiery!

Od zeszłego tygodnia Kino Muza wznowiło, z dużym sukcesem, swoją weekendową działalność. W tym tygodniu (wyjątkowo) Kino Muza będzie otwarte jedynie w niedzielę, ale repertuar na ten dzień zapowiada się bardzo ciekawie.

Co w duszy gra 21 marca godz. 14.00 i godz.16.00

Czyściec 21 marca godz.18.00

Szarlatan 21 marca godz.20.00