Na niedzielę 7 lutego 2021 roku

Na niedzielę 7 lutego 2021 roku

„Pójdźmy gdzie indziej, abym

i tam mógł nauczać” /por. Mk 1/

Gdy pierwsi uczniowie Jezusa żyją jeszcze wczorajszymi wydarzeniami związanymi z dobroczynnością Mistrza z Nazaretu, On sam już patrzy w przód. Uczy swych naśladowców, że podstawową cechą jego działalności ma być ruch. Wie, po co przyszedł na ziemię i że na pewno nie jest Jego rolą tworzenie tzw. renomowanych ośrodków duszpasterskich.

Pójdźmy zatem śladami Pana. Mentalność bezpieczeństwa i stabilizacji ma się nijak do praktykowania chrześcijaństwa według Jezusa Chrystusa. Woda w stawach też jest stabilna, ale grozi jej, że zatęchnie.