Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Funkcjonalnego Obszaru Myślenic do roku 2032+ - SUMP

Gmina 20 września 2022 Wydanie 35/2022
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Funkcjonalnego Obszaru Myślenic do roku 2032+ - SUMP

Trwają prace nad przygotowaniem strategicznych dokumentów w zakresie transportu publicznego i komunikacji miejskiej. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej to element działań Komisji Europejskiej zmierzający do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu i osiągnięcia neutralności klimatycznej. We wszystkich miastach wojewódzkich oraz miastach leżących w obrębie ich miejskich obszarów funkcjonalnych, dofinansowanie projektów będzie uzależnione od przyjęcia planów mobilności. Gmina Myślenice wychodząc na przeciw nowej perspektywie finansowej 2021-2027 i oczekiwaniom mieszkańców przystąpiła do opracowania przedmiotowej dokumentacji.

Obszar Funkcjonalny Myślenic obejmuje 9 Gmin: Myślenice, Pcim, Siepraw, Sułkowice, Dobczyce, Lubień, Raciechowice, Tokarnia i Wiśniowa. W wyniku porozumienia międzygminnego podpisanego w kwietniu 2022r. wypracowywany został wspólny projekt na rozwój i usprawnienie transportu, dróg, chodników, połączeń, ścieżek rowerowych. W celu realizacji planowanych założeń odbyły się pierwsze spotkania, które są następstwem przygotowań do opracowania dokumentu strategicznego jakim jest SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

Burmistrz Jarosław Szlachetka rozpoczął warsztaty dedykowane rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Myślenickiego Obszaru Funkcjonalnego. Wskazał, że w ramach przygotowania dokumentu przewidziane są trzy rundy konsultacji społecznych, pierwsza z nich potrwa do końca września tego roku. Wykonawca w terminie do 23 września przeprowadzi ankiety wśród mieszkańców. Dodatkowo pod linkiem https://forms.gle/h55ErSLStiL5aLZSA udostępniona jest ankieta internetowa obejmująca tematykę mobilności, która będzie aktywna do końca III kwartału 2022 r. Podobne spotkania warsztatowe z mieszkańcami odbyły się również w Pcimiu, Sieprawiu, Sułkowicach i Dobczycach.

W spotkaniach warsztatowych głos zabrali mieszkańcy, przedstawiciele firm transportu publicznego, instytucji publicznych oraz urzędnicy zaangażowani w poprawę komunikacji na terenie poszczególnych gmin. Liczne grono osób wskazało kluczowe problemy i określiło możliwości przyszłych planów inwestycyjnych poszczególnych Gmin. Uczestnicy warsztatów scharakteryzowali potrzeby w transporcie publicznym, podzielili się pomysłami, propozycjami, poddali pod rozwagę ciekawe rozwiązania.

Tematyka spotkań podzielona była na 4 główne grupy tematyczne, które tworzyły osobne zespoły: 1. Piesi i rowerzyści. 2. Sprawna sieć transportu zbiorowego. 3. Partnerstwo w zarządzaniu mobilnością. 4. Zagospodarowanie przestrzenne, a mobilność.

Powyższe tematy zostały omówione w gronie ekspertów i specjalistów - przedstawicieli transportu, policji, ekspertów branżowych a także pasjonatów rowerowych.

Na dedykowane mapy Obszaru Funkcjonalnego Myślenic naniesiono istniejące bariery i ich przyszłe rozwiązania. Wypracowane materiały we wszystkich 9 gminach stanowią podstawę do stworzenia diagnozy obszaru i głównego kierunku przyszłych inwestycji. Ustalenia, wnioski i propozycje znajdą również swoje odzwierciedlenie w obecnie opracowywanym Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Funkcjonalnego Obszaru Myślenice do roku 2032+.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie http://mobilne.myslenice.pl/ Zapraszamy do czynnego uczestnictwa i śledzenia strony internetowej.