Słowo na...

Słowo na...
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 25 września 2022 roku

„Niech ich przestrzeże”

/por. Łk 16/

Z przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu wynikają bardzo istotne rzeczy dla naszego stanu życia po śmierci. Po pierwsze Pan Jezus opowiadając tę przypowieść dał wyraźnie do zrozumienia, że każdy poniesie odpowiedzialność na wieki za swoje decyzje, jakie podejmowaliśmy zanim umarliśmy. Po drugie każdy będzie miał świadomość tego, co zyskał lub na zawsze stracił. A po trzecie, żeby się w porę zmienić, czyli nawrócić nie potrzebujemy wysłańców z zaświatów. Wystarczy słuchać Bożego Słowa objawionego nam tu na ziemi.

„Tempus fugit, aeternitas manet!”