Słowo na...

Słowo na...

na niedzielę 26 listopada 2023 roku

„I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (por. Mt 25)

Jeśli lubimy wieść życie bez ponoszenia za swe wybory żadnych konsekwencji, to mamy duży orzech do zgryzienia. Ostatecznie bowiem – jak uczy Pan Jezus – konsekwencje każdy poniesie.

I czy nie z tego właśnie powodu niektórzy odwracają się od nauki Chrystusowej? Wolą uprawiać filozofię tzw. wolnych ptaszków, które fruwają, gdzie bądź, a następnie padają trupem i – według nich – takie jest prawidło ludzkiego losu. Czy nam taka koncepcja odpowiada? Absolutnie nie! Za blisko w niej do bezsensu.