Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 29 października 2023 roku

„Będziesz miłował Pana Boga swego” (por. Mt 22)

Przyjmowanie przykazań jak rozkazów, przymusu, przykrej konieczności pod karą czy rozumienie ich jako normy, prawidłowości, najlepszej wskazówki? Od odpowiedzi na to pytanie zależy bardzo wiele. Przede wszystkim postrzeganie kim jest dla mnie Bóg. Dalej praktykowanie życia religijnego, a w ramach tegoż podejście do sakramentu pokuty i przebaczenia. W końcu wszystkie nasze codzienne relacje z bliźnimi.

Będziesz miłował i na pewno się spełnisz jako człowiek. Każdego dnia, który jeszcze przed tobą, wstaniesz szczęśliwy. A na końcu swojej ziemskiej pielgrzymki skonstatujesz: „Ale miałem piękne życie. I jeszcze lepsze mnie czeka”.