Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 19 listopada 2023 roku

„Wejdź do radości twego Pana!” (por. Mt 25)

O co chodzi z tą „radością mojego Pana”? Co ma nas wówczas tam ucieszyć? A może lepiej zamiast pytać „co”, znaleźć odpowiedź na pytanie „kto”?

Radość Boga to zaproszenie do komunii Osób Bożych, czyli Trójcy Świętej. W tej wspólnocie powodem radości nie są przedmioty lecz podmioty. Kiedy więc sobie uświadomimy, że Bóg pragnie, byśmy byli podmiotem Jego radości i żeby On był naszym, jesteśmy najpierw onieśmieleni, ale zaraz potem bardzo uszczęśliwieni i dowartościowani. Nieprawdaż?