Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 28 stycznia 2024 roku

„Jezus nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne” /por. Mk 1/

Współczesny świat rozrywki czy reklamy bawi się diabłem i tym, co się z nim kojarzy, gdyż w niego nie wierzy. Bagatelizuje rzeczywistość kuszenia i rozeznawania podszeptów złego ducha. Na to, że niestety można zostać opętanym nie chce nawet zwrócić uwagi.

Tymczasem nasz Zbawiciel nie przyszedł na ziemię i umarł za nas na krzyżu z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. Oddał życie, aby nas uwolnić od grzechu, niewoli szatana i śmierci wiecznej. Zwracajmy się do Niego jak szczere dzieci, a będziemy bezpiecznie przeżywać nawet najbardziej zagmatwane sytuacje.