Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 25 lutego 2024 roku

„Odzienie Jezusa stało się lśniąco białe” /por. Mk 9/

Ewangelista Marek opisując cudowne wydarzenie przemienienia na górze nie omieszkał dopowiedzieć kilku słów również na temat materii. Odzienie, jakie miał na sobie Pan Jezus zostało rozświetlone. Ten niepozorny fakt wiele mówi.

Nasza głęboka relacja z Bogiem rzutuje także na cały świat, który nas otacza. Wszystko nabiera właściwego porządku. I choć czujemy, że do pełnej harmonii jeszcze nam daleko, to i tak cieszymy się ładem, jaki po sobie zostawiamy.