Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 10 marca 2024 roku

„Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” /por. J 3/

Ta potrzeba już została zrealizowana. Stało się to na Golgocie. Chrystus został wywyższony przez powieszenie Go na krzyżu ze strony ludzi. Ale został również wywyższony przez Jego Ojca, który otoczył Go wówczas największą chwałą – Miłością.

Nie czekajmy zatem, że ktoś to za nas zrobi. We własnym życiu należy wywyższyć Pana Jezusa przybijając na Jego krzyżu własny grzech, by się obmyć Jego świętą krwią oraz karmiąc Miłością zamkniętą w Przenajświętszej Hostii – Komunii Świętej. Spełni się to podczas dwóch sakramentów: spowiedzi i Eucharystii