Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

na niedzielę 31 marca 2024 roku

„Maria Magdalena (…) pobiegła do Szymona Piotra i do ucznia, którego Jezus kochał” /por. J 20/

Czy nie warto zwrócić na ten niby nieistotny, a przecież tak wiele mówiący szczegół? Wspomnianym uczniem, którego Jezus kochał był św. Jan Ewangelista. To znaczy, że autor tych słów pisze sam o sobie. I to znaczy, że nie chce przed nami ukrywać najważniejszego spoiwa, które łączyło go z Mistrzem. Daje tym samym jednoznaczną wskazówkę, na czym winna się opierać relacja z Panem Jezusem. Nie sam zwyczaj. Nie przyzwyczajenie. Nie sama tradycja i kultura. Nawet nie tzw. pokoleniowe dziedzictwo wiary. Nade wszystko głębokie doświadczenie, że jestem przez Boga osobiście kochany.

Identyczne przekonanie miał też Chrystus, który był dla Ojca Synem umiłowanym.