Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 16 czerwca 2024 roku

„Królestwo Boże(…)jest jak ziarnko gorczycy”(por.Mk4) 

Skoro królestwo Boże ma taką siłę, o której sam Pan Jezus nas przekonuje, to każdy należący do tegoż królestwa jest „skazany” na sukces. Tym niemniej kwestią otwartą pozostaje problem rozumienia czym jest ów sukces.

Patrząc pobieżnie na życie Chrystusa może się komuś niewierzącemu w Jego zmartwychwstanie wydawać, że poniósł całkowitą klęskę. Tak samo może zostać oceniona nasza historia. Ale i tak najważniejsze pozostaje to, co powie o niej Pan Bóg.