Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na niedzielę 23 czerwca 2024 roku

„Fale biły w łódź, [Jezus] zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu” /por. Mk 4/

Oto kapitalny przykład jak się zachowuje ktoś, kto jest pełen pokoju i ma czyste sumienie. Taka osoba zaufała w stu procentach Bożej Opatrzności. Nie drży nad swoim i tak przecież kruchym ziemskim żywotem. I nie wpada w panikę przy każdym nadesłanym alercie pogodowym.

Człowiek o czystym sumieniu zaśnie nawet na kamieniu. Fale rozszalałego morza rzucają nami gdzie popadnie, ale my nie tracimy ducha, bo pamiętamy, że w głębi oceanu zawsze panuje cisza. Tą głębią dla głęboko wierzącego jest sam Bóg.